Vilka användarroller och behörigheter är tillgängliga i Canvas?

Det finns två typer av användare i Canvas: Användare på kontonivå och användare på kursnivå.

Canvas levereras med en standardanvändar-roll på kontonivå som inkluderar behörigheter som påverkar hela kontot samt kurser. Kontoadministratörer kan skapa användarroller på kontonivå med modifierade behörigheter. För mer information om behörigheter på kontonivå, se resursdokumentet Canvas-kontobehörigheter.

Canvas har fem användarroller på kontonivå, var och en med behörigheter som kan påverka deras möjlighet att interagera med Canvas-kurser. Kontoadministratörer kan skapa användarroller på kontonivå. För mer information om användarbehörigheter på kursnivå, se resursdokumentet Kursbehörigheter i Canvas.

Du kan också se en video om Canvas-behörigheter.

Obs! När du redigerar en behörighet, tar det ibland 30 minuter eller längre innan ändringen börjar gälla. Om de förväntade ändringarna inte visas omedelbart, försök igen efter en stund.

Roller på kursnivå

Roller på kursnivå är roller med behörigheter som ger en användare åtkomst på kursnivå. Vanligtvis kan dessa användare med dessa roller inte se mer än vad som är i deras Canvas-kurser.

Canvas tillhandahåller fem grundläggande användarroller på kursnivå som var och en inkluderar sin egen uppsättning standardbehörigheter. Du kan hantera behörigheter i enlighet med din institutions behov. Du kan också skapa särskilda kursroller som skapas från en basroll. Canvas basroller är:

  • Student [1] : Dessa användare har behörigheter att skicka in uppgifter. Denna behörighet får inte stängas av för denna roll. Studentbehörigheter är begränsade, men de har tillräckliga behörigheter för att få åtkomst till och interagera med kursmaterial. Du kan också bevilja andra behörigheter till studenter.
  • Lärare [2]: Lärarrollen ger en användare kursadministratörsbehörigheter och ger dem kontroll över deras tilldelade kurs eller kurser. Men institutioner kan ändra och begränsa dessa behörigheter vid behov, beroende på din institutions behov.
  • TA [3]: Dessa användare har liknande behörigheter som lärare förutom att lärarassistenter inte får ha åtkomst till SIS-uppgifter. Lärarassistentrollen ar avsedd att stötta lärarrollen. Administratörer kan hantera behörigheter för lärarassistenter. Vissa institutioner kan till exempel låta lärarassistenter betygsätta studentinlämningar.
  • Designer [4]: Dessa användare har åtkomst till och kan skapa kursinnehåll, inklusive meddelanden, uppgifter, diskussioner och quiz. Designeråtkomst till studentinformation kommer att variera från institution till institution. Men designers har inte åtkomst till omdömen. Om din institution inte använder kursdesigners, kan du välja att använda denna roll som ytterligare en lärarassistentroll som har fler behörigheter än en vanlig lärarassistent.
  • Observatör [5]: Denna användarroll kan kopplas till en studentanvändare som är registrerad på en kurs. Till exempel föräldrar, vårdnadshavare och/eller mentorer kan vilja kopplas till en student för att se deras kursframsteg. Observatörer har oftast minst antal behörigheter.

Obs! Alla användarbehörigheter sipprar ner genom ett konto. Alla ändringar av behörigheter kommer dessutom att påverka alla användare som är tilldelade en roll. Du kanske behöver skapa en särskild användarroll på kursnivå för användare vars behörigheter på kursnivå du vill skilja från andras.

Roller på kontonivå

Kontoadministratörer har befogenhet att upprätta behörigheter för alla användare i Canvas. Administratörer kan skapa ytterligare roller på kontonivå med behörigheter på kontonivå. Standardbehörigheterna för kontoadministratörer kan inkludera åtkomst till allt på kontot samt möjlighet att utge sig för att vara användare.

Varje underkonto har sin egen behörighetssida så administratörer kan skapa roller på kontonivå i ett underkonto och lägga till underkontobehörigheter direkt i underkontot. Underkontoadministratörer kan endast hantera behörigheter och inställningar för de underkonton som de blivit tilldelade. Men vissa behörigheter kanske inte är tillgängliga för underkonto-användare. För att läsa mer, se resursdokumentet Konto – kontra underkontojämförelser.