Hur visar jag min senaste sidvisningshistorik i Canvas som administratör?

Som administratör kan du visa en lista över dina senaste sidvisningar i Canvas-kursen via historiklänken i den globala navigeringen. Listan senaste historik visar sidvisningshistoriken för de senaste tre veckorna.

Anteckningar: 

 • När du som administratör agerar som en student visas studentens senaste historik, inte de sidvisningar som du skapar. 
 • Sidhistoriken som visas i Senaste historik är identisk med den information som finns i en students sidvisningar eller i användaråtkomstrapporten.
 • För administratörer visar Senaste historik en lista över sidor du har visat för dig själv direkt i Canvas-kurser.
 • Senaste historik fungerar inte i Canvas beta- och testmiljöer. Om du öppnar Senaste historik i någon av dessa miljöer visas en länk till Canvas Guide-artikeln som behandlar användning av funktionen i beta- eller testmiljöer.

Öppna historiken

Öppna historiken

Klicka på länken Historik (History) i den globala navigeringen.

Visa Senaste historik

Visa Senaste historik

Senaste historik visar en lista över kursinnehåll och innehållsområden du har visat under de senaste tre veckorna. Sidvisningarna listas i kronologisk ordning med de senaste sidvisningarna först. Listan visar följande information:

 • Aktivitetsikon (Activity Icon) [1]: aktivitetstyp för Canvas-funktion eller -kurs
 • Kurslänk (Course Link) [2]: innehållsområdets namn i kursen eller namn på innehållsobjektet
 • Kursnamn (Course Name) [3]: namnet på den kurs i vilken du visade objektet, om ett smeknamn har angetts för kursen visas detta.
 • Visningsdatum (Viewed Date) [4]: datum och tid när du visade sidan, om sidvisningen inträffade inom 24 timmar visas en tidsstämpel för [n] timmar sedan

Visa ikoner för senaste historik

Visa ikoner för senaste historik

Följande ikoner visas i Senaste historik:

 • Hem (Home) [1]: visade en kurshemsida
 • Meddelanden (Announcements) [2]: visade en meddelandesida för en kurs eller en grupp eller ett kurs- eller gruppmeddelande
 • Uppgifter (Assignments) [3]: visade en kurssida för uppgiftsindex eller en uppgift
 • Sidor/samarbeten (Pages/Collaborations) [4]: visade en indexsida för en kurs eller en grupp, sida för samarbeten, kurs- eller gruppsida eller ett kurs- eller gruppsamarbete
 • Konferenser (Conferences) [5]: visade en konferenssida för en kurs eller en grupp
 • Diskussioner (Discussions) [6]: visade en diskussionssida för en kurs eller en grupp eller en kurs- eller gruppdiskussion
 • Filer (Files) [7]: visade en kurs, grupp eller en användarsida för filer, eller en kurs, grupp eller användarfil
 • Omdömen (Grades) [8]: visade en students omdömessida, en kursomdömesbok eller en uppgift i SpeedGrader
 • Moduler (Modules) [9]: visade en modulsida i en kurs
 • Lärandemål (Outcomes) [10]: viisade en lärandemålssida i en kurs
 • Personer (People) [11]: visade en personsida i en kurs
 • Quiz (Quizzes) [12]: visade en quizsida i en kurs eller ett quiz
 • Externa verktyg (LTI) (External Tools (LTI)) [13]: visade ett externt verktyg från kursnavigeringen eller öppnade en LTI i kursen