Hur konfigurera jag en tidszon i mitt användarkonto som administratör?

Alla datum och tider i Canvas visas i kontots eller kursen tidszon. Men du kan konfigurera din egen tidszon för ditt användarkonto och visa din egen tidszon i Canvas. Genom att visa datum i din lokala tid blir det lättare att hålla dig uppdaterad, speciellt om kontot eller kursens tidszon skiljer sig mycket från din.

Obs! Om du konfigurerar en tidszon i dina användarinställningar kan du alltid visa kursens tidszon genom att hovra över datum och tider i Canvas. Texten kommer att visa både den lokala tiden och kursens tid.

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

I global navigation, klicka på länken Konto (Account) [1], klicka sedan på länken Inställningar (Settings) [2].

Ändra inställningar

Ändra inställningar

Klicka knappen Redigera Inställningar (Edit Settings).

Konfigurera användarens tidszon

Konfigurera användarens tidszon

I rullgardinsmenyn Tidszon (Time Zone), välj en ny tidszon för ditt användarkonto.

Uppdatera inställningar

Uppdatera inställningar

Klicka på knappen Uppdatera inställningar (Update Settings).

Visa tidszon

Visa tidszon

Visa tidszonen för ditt användarkonto.