Hur använder jag sidan Personer i ett konto?

Du kan se alla användare i ditt konto på sidan Personer. Du kan se och filtrera användare efter kursroll och söka efter användare individuellt. Du kan också ordna resultatkommuner i stigande och fallande ordning.

För alla användare, kan du hantera och skapa kontogrupper, hantera profilbilder och se användarprofiler.

Obs! Om aktiverat för ditt lärosäte kan du se alternativ för att hantera tillfälliga registreringar på sidan Personer (People).

Öppna konto

Öppna konto

I Global Navigation, klicka på länken Administratör (Admin) [1], och klicka sedan på namnet på kontot [2].

Öppna Personer

Öppna Användare

I Kontonavigering, klicka på länken Personer (People).

Se Personer i underkonton

Se Personer i underkonton

Om du har organiserat kurser i ditt konto efter underkonton och dessa kurser inkluderar inskrivningar, klicka på länken Underkonton (Sub-Accounts) för att hitta och öppna underkontot, klicka sedan på underkontots länk Personer (People).

Se Personer

Sidan Personer visar alla användare i kontot. Sidan är utformad med globala inställningar överst på sidan [1], följt av genererade användardata [2].

Alla fält är responsiva till webbläsarens bredd som kan justeras efter behov för att visa kursdata,

Sök och filtrera användare

Globala inställningar inkluderar sökning och filtrering av användardata. Filter- och sökfält uppdateras dynamiskt.

Sidan Personer visar användare efter alla kursroller som standard. För att filtrera användare efter individuell roll, välj menyn Roller [1].

Du kan söka efter specifika användarnamn, e-postadresser, SIS-ID:n, inloggnings-ID:n och Canvas-användar-ID:n. Om du har behörigheterna SIS-data – Hantera och SIS-data – Läsa kan du även söka efter Integrations-ID.

Om du vill söka efter en viss användare skriver du i sökfältet [2].

För att inkludera raderade användare i sökresultat, markera kryssrutan Inkludera raderade användare i sökresultat (Include deleted users in search results) [3].

Obs! Menyn Roller inkluderar inte admin-roller. 

Hantera användare

Hantera användare

För att lägga till en användare till kontot, klicka på knappen Lägg till personer (Add People). Knappen Lägg till personer visad endast om du har behörighet att hantera inskrivningar.

För att hantera användaralternativ på kontonivå, klicka på menyn Alternativ [2]. Om du har rätt behörighet, kan du hantera profilbilder och se användargrupper.

Se användare (View Users)

Sidan Personer paginerar filter- och sökresultat i set om 15 kurser och ordnas alfabetiskt på efternamn. Varje paginerad sida visas i ett tabellformat men kolumner är responsiva efter den sidans bredaste kolumn.

Resultaten visar användarens namn och profilbild [1], e-postadress [2], SIS-ID (om tillämpligt) [3] och datum och tid för senaste inloggning [4]. En inloggning på innevarande datum visar endast klockslaget.

Varje kolumnrubrik kan ordnas i stigande och fallande ordning.

Anteckningar:

  • Visning av användares e-postadresser är en kursbehörighet. Beroende på dina behörigheter, kanske du inte kan se en användares e-postadress.
  • Om profilbild saknas eller om en användare ännu inte lagt till en profilbild visas istället användarens initialer.

Hantera användare

För att öppna en användares profil, klicka på användarens namn [1].

Om aktiverat för ditt lärosäte kan du skapa en tillfällig registrering [2]. Du kan även agera som användaren [3], skicka ett meddelande från Konversation-inkorgen [4] och redigera användarinformation [5].

 

Se Användarprofil

Användarens profil visar information om användaren in flera områden.

  • Namn och e-post [1]: visar användarens fullständiga namn, visningsnamn, sorterbart namn, profilbild, standardmejl och tidszon. Som admin, kan du redigera användarens profilinformation, agera som användaren, slå ihop användarens konto och radera användaren från kontot.
  • Inloggningsinformation [2]: visar användarens inloggningsinformation, SIS-ID (om någon), konto och senaste begäran. Om det är tillåtet, kan du manuellt hantera inloggningsinformation för att redigera inloggningsinformationen eller lägga till ett extra användarnamn och lösenord.
  • Inskrivning [3]: visar inskrivningarna för användaren grupperade efter kurser och/eller konton (om användaren också är en admin).
  • Sidvyer [4]: visar de senaste sidvyerna för användaren.

 

När det är tillgängligt, kan du också se lärandemål för användare [5] och skicka ett meddelande till användaren [6].