Hur använder jag sidan Lärandemål i ett konto?

Lärandemål används för att spåra måluppfyllelser i ett konto eller en kurs. På kontots sida för lärandemål kan du skapa och hantera lärandemål, skapa grupper för lärandemål, importera lärandemål och hantera matriser för ett konto.

Den här lektionen visar hur du använder sidan Lärandemål i den klassiska sidvyn. Om sidan Lärandemål i ditt konto visas annorlunda än bilderna i den här lektionen kan du läsa om hur du använder sidan för lärandemål inom ett konto som har aktiverat funktionsalternativet Förbättrad lärandemålshantering.

Öppna konto

Öppna konto

I Global Navigation, klicka på länken Administratör (Admin) [1], och klicka sedan på namnet på kontot [2].

Öppna lärandemål

Öppna lärandemål

I kontonavigeringen, klicka på länken Lärandemål (Outcomes).

Visa Lärandemål

På sidan för lärandemål kan du skapa ett nytt lärandemål [1], skapa en ny lärandemålgrupp [2] och hitta ett lärandmål [3].

Om du har behörighet kan du importera ett lärandemål [4].

Klicka på namnet för lärandemålgruppen [5] om du vill se information om lärandemålgruppen.

Klicka på namnet för lärandemålet [6] för att visa information om lärandemålet.

Visa Lärandemål

Klicka på namnet för lärandemålet [1] för att visa information om lärandemålet.

Du kan visa beskrivning [2], kriteriebedömningar [3], poäng som krävs för måluppfyllelse [4], beräkningsmetod [5] och en förklaring till beräkningsmetoden för lärandemål [6].

Klicka på titeln för lärandemålet[7], om du vill visa objekt tillsammans med lärandemålet och lärandemålartefakter.

Obs! Om måluppfyllelseskalor och beräkningsmetoder inte visas för ditt lärandemål har din institution aktiverat måluppfyllelseskalor och beräkningsmetoder i hela kontot.

Hantera lärandemål och grupper för lärandemål

Hantera lärandemål

Du kan flytta [1], redigera [2] eller ta bort [3] ett lärandemål eller en lärandemålgrupp.

Anteckningar:

  • Du kan inte ta bort ett lärandemål som använts för att bedöma studenter.
  • Om en matris innehåller ett lärandemål som har använts för att bedöma en inlämning återspeglas inte ändringar som gjorts i lärandemålet i tidigare matrisbedömningar.