Hur använder jag korsreferenser i ett konto?

Med korsreferenser kan du skapa en sektion i ett konto eller underkonto och sedan flytta den till en annan kurs i samma konto eller underkonto, eller till en kurs på ett annat konto eller underkonto.

Korsreferenser är oftast en behörighet endast för administratörer. Men en del lärosäten tillåter att lärare korsrefererar sina egna sektioner.

Kurser kontra sektioner

Kurser kontra sektioner

Kurser är det virtuella klassrum där allt innehåll finns, det är platsen där studenter kan lära sig och interagera med läraren och varandra. Sektioner är en grupp studenter som organiserats i administrativt syfte. Studenter registreras i sektioner och sektioner listas i kurser. Det är möjligt att placera mer än en sektion i kurser, men det är inte möjligt att lägga sektioner i sektioner.

Korsreferera sektion

Korsreferera sektion

Korsreferenser tillåter dig att flytta sektioner från individuella kurser och integrera till en kurs. Detta funktionsalternativ är hjälpsam för instruktörer som undervisar många sektioner av samma kurs och vill bara hantera kursinnehållet på ett ställe. Sektionsnamnen ändras inte när den är korsrefererad; sektionerna förflyttas bara till en annan kurs. Sektioner kan bara finnas i en kurs åt gången. När en sektion är korsrefererad, kan du korsreferera om sektionen till en annan kurs om det behövs. Lär dig att korsreferera en sektion.

Kursstatus

Kursarbetet kvarhålls med kursen, inte med sektionsregistreringar. Korsreferenser bör därför endast göras i opublicerade kurser. Om kursen har studentinlämningar när sektionen korsrefereras överförs inte inlämningar och omdömen till den nya sektionen.

Om du behöver återställa registreringarna kan du ta bort en sektions korsreferenserna tillbaka till kursen. Om du behöver kvarhålla en students omdöme i den ursprungliga kursen bör du exportera omdömesboken och importera den till den ursprungliga kursen innan du du tar bort korsreferenserna i en sektion.

Lärarregistrering

Lärare inkluderas som en del av den korsrefererade sektionen. Korsreferenser eliminerar lärarens åtkomst till originalkursen och flyttar läraren till den nya kursen tillsammans med de övriga användarna i sektionen. Om du vill ge en lärare tillgång till originalkursen måste du lägga till lärarens registrering till en separat sektion i den ursprungliga kursen.

Om du tillåter lärare att korsreferera till sina egna sektioner kan de endast ta bort korsreferenser i en sektion till den ursprungliga kursen om de fortfarande har en registrering i den ursprungliga kursen. I annat fall måste de kontakta dig för hjälp.

Korsreferensexempel

Korsreferensexempel

K12-lärare som har flera klasser i samma ämne kan använda korsreferenser. Till exempel kan en lärare i matte ge lektioner under 1:a, 3:e och 7:e perioden. Dessa perioder kan konfigureras i Canvas som tre olika kurser, och studenter registreras i kursen i enlighet med den period de tar. Istället för att mata in och hantera kursinnehållet för 3 perioder, kan två av kurserna dela samma sektion (eller flera sektioner) korsrefererade i den tredje kursen innan den kursen publiceras. Så om sektionerna som skapades i kurserna för 3:e och 7:e perioderna korsrefererades i kursen som skapats för den 1:a perioden, behöver lärare bara uppdatera den första kursen, som nu innehåller alla tre perioder som individuella sektioner.

Samma koncept gäller för högre utbildning. Ofta visas kurskrediter för en kurs som en lärare ger på flera avdelningar. Om en kurs i engelska 1010 sprids ut på fyra olika avdelningar med olika namn kan lärosäten skapa separata kurser för varje avdelnings registrering (t.ex. engelska, företagsekonomi, psykologi och utbildning), och sedan öppna kurserna och korsreferera sina sektioner till en enda huvudkurs.

Att kunna hantera en kurs med flera sektioner ger lärare flexibiliteten att hantera innehållet på en och samma plats. Lärare kan använda sektioner för att skapa differentierade uppgifter och sektionsspecifika inlämningsdatum, självregistreringsgrupper där studenter måste befinna sig i samma sektion, och att specificera att registreringar endast kan interagera med andra användare i deras sektion.