Hur lägger jag till en administratör till ett konto?

Du kan lägga till en användare som en administratör till ett konto i Inställningar.

När du tilldelar en användare som en administratör i rotkontot har den användaren alla privilegier i vilket underkonto som helst. Du bör överväga att endast tilldela användare som administratörer till de underkonton som de är ansvariga för.

Efter att du lagt till en användare som redan har en profil i Canvas kommer han/hon att få ett e-postmeddelande om att han/hon nu är en administratör för det kontot. Om en användare som lagts till inte redan har en profil får han/hon ett e-postmeddelande med en länk för att skapa en profil och få åtkomst till kontot.

När du har lagt till en användare som administratör kan du inte redigera användarkontot för administratören. Om du vill göra ändringar måste du ta bort administratörskontot och lägga till användaren igen.

Anteckningar:

  • För att kunna lägga till en användare som en administratör måste du först tilldela användaren till en kontoroll. Innan du lägger till en användare, se till att du har skapat den nödvändiga konto-nivå rollen.
  • Din administrativa användarlista inkluderar API för villkorad version, lärandemålstjänst och New Quizzes-tjänst som för närvarande är inkluderade i alla konton för måluppfyllelsevägar, lärandemål och New Quizzes. API-användarna kommer att tas bort från listan i en framtida version.

Öppna konto

Öppna konto

I Global Navigation, klicka på länken Administratör (Admin) [1], och klicka sedan på namnet på kontot [2].

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

I kontoinställningar, klicka på länken Inställningar (Settings).  

Öppna Administratörer

Öppna Administratörer

Klicka på fliken Administratörer (Admins).

Lägg till Konto-administratörer

Lägg till Konto-administratörer

Klicka på knappen Lägg till Kontoadministratörer (Add Account Admins).

Lägg till administratörsroll och e-post

Lägg till administratörsroll och e-post

I rullgardinsmenyn Lägg till flera (Add More) - [1], ange typ av administrativ roll. Standardadministratörsroll i Canvas är Kontoadmin, som har åtkomst till alla behörigheter/tillstånd på kontonivå. Du kan också skapa administratörsroller för din institution och hantera deras behörigheter/tillstånd.  

I textrutan [2], skriv användarens e-postadress.

Klicka på Fortsätt...(Continue...) knapp [3].

Obs! När du har lagt till en användare som kontoadministratör får de alla behörigheter som listas på sidan Behörigheter för den valda rollen. Dessutom kan du inte redigera ett administratörskonto när du har skapat det. Om du behöver ändra användarrollen för en administratör måste du radera administratörskontot och lägga till det igen.

Lägg till Konto-administratörer

Lägg till Konto-administratörer

Bekräfta att användaren du lade till finns i adminfältet [1]. Välj knappen OK det ser bra ut lägg till [#] användare (OK Looks Good, Add this [#] User) för att lägga till admin [2]. Klicka på Gå tillbaka och redigera listan över användare - länken (Go back and edit the list of users) för att justera eventuella fel [3] .

Ett meddelande visas i din webbläsare.

Verifiera Ny användare

Verifiera Ny användare

Verifiera den nya administrativa användaren som lagts till.