Hur redigerar eller raderar jag en lärandemålsgrupp i ett konto?

Om du skapat en lärandemålsgrupp i ditt konto som du behöver redigera eller radera, kan du göra detta så länge lärandemålen i gruppen ännu inte har använts för att bedöma en student. När ett lärandemål i gruppen har använts för bedömning kan du inte radera lärandemålsgruppen. Du kan fortfarande ändra informationen om lärandemålsgruppen.

Du kan radera en lärandemålsgrupp så länge som den inte innehåller lärandemål som inte kan modifieras.

Den här artikeln visar hur du redigerar eller raderar en lärandemålsgrupp i den klassiska sidvyn Lärandemål. Om sidan Lärandemål i ditt konto visas annorlunda än på bilderna i den här artikeln kan du läsa om hur du redigerar eller tar bort en lärandemålsgrupp i ett konto som har aktiverat funktionsalternativet Förbättrad lärandemålshantering.

Obs! Du kan modifiera de lärandemål eller lärandemålsgrupper du har behörighet för.

Öppna konto

Öppna konto

I Global Navigation, klicka på länken Administratör (Admin) [1], och klicka sedan på namnet på kontot [2].

Öppna lärandemål

Öppna lärandemål

I konto- eller underkontonavigering, klicka på länken Lärandemål (Outcomes).

Välj lärandemålsgrupp

Lokalisera lärandemålsgruppen du vill modifiera.

Modifiera lärandemålsgrupp

För att redigera en lärandemålsgrupp, klicka på knappen Redigera (Edit) [1]. Om du redigerar en lärandemålsgrupp kan du ändra dess lärandemålets namn och beskrivning när du skapar en lärandemålsgrupp.

För att radera en lärandemålsgrupp, klicka på knappen Radera (Delete)[2].

Obs! Om du raderar en lärandemålsgrupp och ett fel genereras innehåller din lärandemålsgrupp ett lärandemål som inte kan modifieras. Flytta lärandemålet till en annan lärandemålsgrupp, försök sedan att radera lärandemålsgruppen igen.