Hur redigerar eller raderar jag ett lärandemål i ett konto?

Du kan redigera eller radera lärandemål i ditt konto. Du kan modifiera lärandemål om de använts för att bedöma studenter, men ändringarna kommer att påverka studentens resultat.

Den här artikeln visar hur du redigerar eller raderar ett lärandemål i den klassiska sidvyn Lärandemål. Om sidan Lärandemål i ditt konto visas annorlunda än på bilderna i den här artikeln kan du läsa om hur du redigerar eller tar bort lärandemål i ett konto som har aktiverat funktionsalternativet Förbättrad lärandemålshantering.

Anteckningar:

  • Du kan modifiera de lärandemål du har behörighet för.
  • Det går inte att radera lärandemål som kopplats till en uppgift eller frågebank om dem inte tas bort från uppgiften eller frågebanken. Det går inte att radera lärandemål som har använts för att bedöma en student.
  • Om du inte kan redigera måluppfyllelseskalor och beräkningsmetoder för ett lärandemål har ditt lärosäte aktiverat måluppfyllelseskalor och beräkningsmetoder för hela kontot.

Öppna konto

Öppna konto

I Global Navigation, klicka på länken Administratör (Admin) [1], och klicka sedan på namnet på kontot [2].

Öppna lärandemål

Öppna lärandemål

I konto- eller underkontonavigering, klicka på länken Lärandemål (Outcomes).

Välj lärandemål

Lokalisera lärandemålet du vill modifiera.

Modifiera lärandemål

För att redigera ett lärandemål, klicka på knappen Redigera (Edit) [1]. Om du redigerar ett lärandemål kan du ändra dess namn, beskrivning, beräkningsmetod och andra element när du skapar ett lärandemål för kontot.

När du är klar med dina redigeringar, klicka på knappen Spara (Save).

För att radera ett lärandemål, klicka på knappen Radera (Delete) [2].

Visa bekräftelse på redigering av lärandemål

Visa bekräftelse på redigering av lärandemål

Om du redigerar ett lärandemål som använts för att bedöma en student visar Canvas ett meddelande om att dina redigeringar kommer att uppdatera alla lärandemål som är kopplade till en matris som inte har bedömts.

Klicka på Spara (Save)-knappen.

Obs! Detta meddelande visas för lärandemål du modifierar som inte har använts för att bedöma en student. Om detta bekräftelsemeddelande inte visas är lärandemålet kopplat till mer än en matris och redigeringar kan därför inte uppdateras.

Visa bedömt lärandemål

Om ett lärandemål redan använts för att bedöma en student kan vissa modifieringar påverka studentens resultat [1].

För att se kopplade objekt och studentbedömningar för ett visst lärandemål, klicka på lärandemålets namn [2]. Dessa uppgifter och matriser kan påverkas när du redigerar lärandemålet.

Visa bekräftelse på redigering av resultat

Visa bekräftelse på redigering av resultat

Om du redigerar resultat för ett lärandemål som har använts för att bedöma studenter visar Canvas ett meddelande om att dina redigeringar kommer att påverka alla studenter som tidigare bedömts med lärandemålet. Ändringar i resultaten påverkar endast resultatet i studentens bedömningsöversikt för lärandemål, för det redigerade lärandemålet. När villkoren för poäng redigeras skalas värdena för måluppfyllelse för lärandemål för de bedömda matriserna enligt möjliga ursprungliga poäng.

Klicka på knappen Spara (Save).