Hur konfigurerar jag flerfaktorsautentisering för mitt användarkonto som administratör?

Flerfaktorautentisering ökar säkerheten för användarkonton på ditt lärosäte genom att alla användare måste verifiera sina användarkonton. Du kan aktivera flerfaktorautentisering för ditt lärosäte genom att kontakta din CSM-ansvariga. Du kan begära att aktivera flerfaktorautentisering med ett av tre alternativ: krävs för administratörer, krävs för att användare eller valfritt för alla användare.

Du måste ha en mobilenhet för att upprätta flerfaktorsautentisering för ditt användarkonto. Din enhet måste kunna skicka textmeddelanden (sms) eller om du har en smartphone, kan du ladda ner Google Authenticator-appen för iPhone eller Android.

Obs! Denna lektion visar hur du upprättar flerfaktorsautentisering om det är en valfri inställning i ditt användarkonto. Men, om flerfaktorautentisering krävs (är obligatorisk) av ditt lärosäte, kommer du att se sidan för flerfaktorautentisering direkt efter att du loggat in till Canvas.

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

I global navigation, klicka på länken Konto (Account) [1] sedan länken Inställningar (Settings) [2].

Upprätta flerfaktorsautentisering

Upprätta flerfaktorsautentisering från Användarinställningar

Klicka på knappen Upprätta flerfaktorsautentisering (Set Up Multi-Factor Authentication).

Verifiera via autentiseringsappen

Verifiera via Google Authenticator

Om du vill verifiera flerfaktorsautentisering ska du ladda ned en autentiseringsapp med tidsbegränsat engångslösenord (TOTP) på iPhone eller Android (ex: Google Authenticator, Microsoft Authenticator eller Authy), för din enhet.

Använd appen för att skanna och generera QR-koden [1]. Ange koden i fältet Verifieringskod [2].

Om du vill att flerfaktorsautentisering ska komma ihåg datorn du använder för att logga in till, klicka i kryssrutan Kom ihåg denna dator (Remember this computer) [3].

Klicka på knappen Verifiera [4].

Verifiera via textmeddelande

Verifiera via textmeddelande

För att verifiera flerfaktorsautentisering via textmeddelande anger du telefonnumret [1] och väljer operatör [2].  Detta är det nummer dit din flerfaktorsverifieringskod kommer att skickas.

När du har upprättat ditt nya telefonnummer eller ett befintligt telefonnummer, klicka på knappen Skicka [3]. Din mobilenhet kommer att motta en verifieringskod. Ange koden i fältet Verifieringskod [4].

Om du vill att flerfaktorsautentisering ska komma ihåg datorn du använder för att logga in till, klicka i kryssrutan Kom ihåg denna dator (Remember this computer) [5].

Klicka på knappen Verifiera [6].

Hantera flerfaktorsautentisering

Hantera flerfaktorsautentisering

När flerfaktorsautentisering aktiverats, kan din sida Användarinställningar visa ytterligare alternativ för att hantera din autentisering.

Du kan välja att skapa flerfaktorsautentiseringskoder för att använda som backup om din autentiseringsenhet inte är tillgänglig [1]. Detta val är tillgängligt för alla användare med flerfaktorsautentisering.

Om flerfaktorsautentisering är valfri för ditt konto, kan du också välja att konfigurera om autentisering [2] eller avaktivera autentisering [3].