Hur hanterar jag ett enskilt ärende i fältadministratörskonsolen?

När du har öppnat ett ärende på sidan Ärenden (Cases), kan du hantera informationen för varje enskilt ärende.

Obs! Funktionerna i fältadministratörskonsolen kan variera beroende på konto- och användarinställningar. Beroende din rolls behörigheter kan du kanske inte se eller använda funktionerna som beskrivs under den här lektionen.

Öppna ett ärende

Klicka på fliken Ärenden (Cases) för att visa alla dina ärenden [1].

För att filtrera ärenden efter Instructure-produkt, status, skapade idag, tilldelade till dig, senast visade eller prioriterade, klicka på menyn Filter [2].

Om du vill söka efter ett ärende anger du ärendenumret i fältet Sök (Search) [3].

Klicka sedan på ärendenumret för det ärende du vill visa [4].

Visa ärendet

Varje ärende visar viktig information i en snabböversikt [1], däribland ärendenummer, ägarens namn, datum/tid öppnad, högsta eskaleringsnivån och kontaktnamn.

Du kan även se TIR-status i fältet TIR Met [2]. Om TIR uppfyllts visar fältet en grön flaggikon. Om TIR inte uppfyllts visar fältet en röd flaggikon.

För att följa ett ärende, klicka på knappen Följ (Follow) [3]. För att redigera ärendeinformationen, klicka knappen Redigera (Edit) [4].

Visa ärendeinformation

Visa ärendeinformation

I fälten för ärendeinformation kan du visa och redigera information om ärendet, däribland:

 • användare ärendet kommer att överföras till [1]
 • ärendestatus [2]
 • namn på den som skickade in ärendet[3]
 • e-postadress på den som skickade in ärendet [4]
 • ärendeämne [5]
 • ärendebeskrivning [6]
 • Canvas-UR dit ärendet skickades in [7]
 • Canvas-komponenter [8]

 

Visa fliken Chatter

Visa vyn Chatter

För att se ärendets aktivitetsflöde och kommentarer, klicka på fliken Chatter [1].

För att lägga till en kommentar i ärendet, ange kommentaren i fältet Dela en uppdatering (Share an update) [2] och klicka på knappen Dela (Share) [3]. Kommentarer som publiceras via alternativet Post aviseras med ett e-postmeddelande till den adress som angetts i ärendets e-postfält.

För att bifoga en kommentar till flödesobjektet, klicka på länken Kommentar (Comment) för objektet [4]. Om du vill gilla ett flödesobjekt, klicka på länken Gilla (Like) [5].

Ändra ärendets status

Ändra ärendets status

För att ändra ärendets status, klicka på fliken Ändra status (Change status) [1]. Välj sedan den nya statusen i rullgardinsmenyn Status [2]. Klicka på knappen Spara (Save) för att spara statusen [3].

Obs! När du skickar ett meddelande till Canvas-supportteam, ändra ärendets status till Öppen. Annars kanske inte supportteamet får din uppdatering.

Överför ärende

Överför ärende

Klicka på fliken Överför (Transfer) för att överföra dina ärenden [1]. Klicka sedan på sökfältet för att hitta den fältadministratör som ska få ärendet [2].

Klicka på knappen Spara (Save) för att spara [3].

Visa fliken Information

Visa fliken Information

Klicka på fliken Information (Details) för att se information om ärendet [1]. På fliken Information kan du visa och redigera ett ärendes information.

För att redigera ett fält på fliken Ärendeinformation, klicka på ikonen Redigera (Edit) [2].

Fältet Ärendenummer (Case Number) visar ärendenumret [3]. Fältet Ämne (Subject) visar det slutanvändaren angav på raden ämne [4]. Fältet Beskrivning (Description) visar det slutanvändaren angav i ärendet [5].

Fältet Ärendets ägare (Case Owner) visar den användare som för tillfället har tilldelats ärendet [6]. För att ändra ärendets ägare, klicka på ikonen Ärendets ägare (Case Owner) [7].

Visa Canvas-information

Visa Canvas-information

Sektionen Canvas-information (Canvas Details) visar specifik Canvas-information om ärendet [1]:

 • Status [2]: visar ärendets status. Statusen kan ställas in som öppen, ny, väntande, pausad, löst eller stängd som dubblett.
 • Bli användare-URL (Become User URL) [3]: visar sidan dit användaren skickade ärendet. Med denna URL kan du se vad slutanvändaren ser i Canvas.
 • Canvas-URL [4]: visar de Canvas-instanser ärendet skickades in från.
 • Kontaktnamn (Contact Name) [5]: visar namnet på den som upprätthåller kommunikationen med beställaren.
 • Canvas-komponentsektion (Canvas Component Section) [6]: beskriver huruvida ärendet är relaterat till hela kontot, en specifik kurs, en Canvas-användare, en LTI eller integrering, eller om det gäller ett ärende som inte berör Canvas.
 • Berörd Canvas-komponent (Affected Canvas Component) [7]: beskriver funktionen i Canvas varifrån buggen eller problemet kommer.
 • Canvas-komponentåtgärd (Canvas Component Action) [8]: beskriver åtgärden som orsakade ärendet.
 • Canvas-komponentproblem (Canvas Component Issue) [9]: beskriver problemet bakom ärendet.
 • Relaterat till funktionshinder/tillgänglighet (Disability/Accessibility Related) [10]: fastställer om ärendet är relaterat till funktionshinder eller tillgänglighet.

Om du vill läsa mer om tillgängliga alternativ för Canvas-komponentfält, se resursdokument för Canvas-komponenten.

Lägg till e-postmottagare

Lägg till e-postmottagare

Fältet Lägg till mottagare (Add CC) innehåller e-postadresser till mottagare av aviseringar om uppdateringar i ärendet.

Visa ytterligare information

Visa ytterligare information

Sektionen Ytterligare information (Additional Information) visar ytterligare information som är relaterad till ärendet [1]:

 • Ärendets ursprung (Case Origin) [2]: visar var ärendet uppkom, e-postadress, telefon eller online-inlämning.
 • Prioritet (Priority) [3]: beskriver hur snabbt ärendet ska åtgärdas.
 • Överföring (Transfer) [4]: låter användare överföra ärenden till en annan fältadministratör.
 • Kontonamn (Account Name) [5]: visar namnet på kontot
 • Webbmejl (Web Email) [6]: visar beställarens e-postadress.
 • Beställarens namn (Requester Name) [7]: visar namnet på den som skapade ärendet.
 • Användar-ID [8]: visar beställarens användar-ID.
 • Beställarens roll [9]: visar beställarens roll. För att lägga till eller ta bort en roll, klicka på rollens titel och sedan på piltangenterna [10].

Om du vill inaktivera aviseringar för ärendet, markerar du kryssrutan Inaktivera aviseringar (Disable notifications) [11].

Lägg till kommentar

Lägg till kommentar

Om du vill lägga till en kommentar till ärendet, ange kommentaren i fältet Offentlig kommentar (Public Comment).

Fältet Ägarens namn (Owner Name) visar namnet på ägaren av ärendet.

Visa webbinformation

Visa webbinformation

Fältet HTTP-miljö (HTTP Environment) visar information om slutanvändarens operativsystem, webbläsarversion och IP-adress [1]. För att tolka den här strängen, gå till webbplatsen för användaragentens strängar och klistra in texten i analysfönstret.

Fältet Stackspårning (Stacktrace) innehåller felmeddelanden från utvecklarna [2]. Detta fält kommer att vara ifyllt om ärendet skickades in från en rapport om sidfel. Detta meddelande kan vanligtvis endast tolkas av utvecklaren som skrev koden, men kan innehålla viss information som kan leda dig på rätt spår mot en lösning.

Visa fliken Filer

Visa fliken Filer

Klicka på fliken Filer (Files) för att visa filer [1].

Varje bifogad fil visar titel [2], typ [3], datum för senaste ändring [4] och den användare som bifogade filen [5].

Klicka på filens titel [6] för att förhandsgranska filen. För att bifoga en ny fil, klicka på knappen Ladda upp filer (Upload files) [7].

Visa fliken Makro

Visa fliken Ärendeåtgärder

För att tillämpa ett makro på ärenden, klicka på knappen Makro (Macro) [1]. Du kan tillämpa ett klassiskt makroobjekt, eller ett nytt objekt.

För att tillämpa ett makro, klicka på rullgardinsmenyn Välj makro (Select Macro) i blixtmenyn Tillämpa anpassat makro (Apply Custom Macro) [2]. Klicka sedan på knappen Nästa (Next) [3].

För att tillämpa ett klassiskt makro, klicka på rullgardinsmenyn Makro (Macro) [4] och sedan på knappen Tillämpa (Apply) [5].

Obs! Äldre makros fasades ut 1 juni 2021.

Visa fliken Eskalera (Escalate)

Visa fliken Eskalera (Escalate)

För att eskalera ärenden till Canvas-supportteam, klicka på fliken Eskalera (Escalate) [1] och sedan på knappen Eskalera (Escalate) [2].

Visa fliken SIS-eskalering

Visa fliken SIS-eskalering

För att eskalera ärendet till SIS-supportteam, klicka på fliken SIS-eskalering (SIS Escalation) [1] och skicka in formuläret SIS-ärende (SIS Case) [2].

Visa fliken Inspelning/avskrift

Visa fliken Inspelning/avskrift

För att visa telefoninspelningar eller chattavskrifter som tillhör ärendet, klicka på fliken Inspelning/avskrift [1].

För att visa den fullständiga avskriften för en chatt, klicka på datumlänken för chattavskriften [2].

För att lyssna på en telefoninspelning, klicka på datumlänken för det inspelade telefonsamtalet [3] och sedan på knappen Öppna inspelat samtal (Open Call Recording) [4].