Hur hanterar jag utvecklarnycklar för ett konto?

Som administratör kan du hantera utvecklarnycklar för rotkonton. U kan hantera status på individuella utvecklarnycklar och styr direkt åtkomst till specifika API-slutpunkter för tredjeparts-verktyg.

Nyss skapade utvecklarnycklar är som standard frånslagna i ett konto.

Anteckningar:

  • Utvecklarnycklar är ett kontotillstånd. Om du inte kan se länken Utvecklarnycklar i Kontonavigering, har detta tillstånd inte aktiverats för ditt användarkonto.
  • Även om nya nycklar är avaktiverade när de skapas, har nycklar som skapats före 14 juli 2018 slagits på som standard för att säkerställa oavbruten åtkomst.
  • Instruktören granskar inte leverantörer innan globala utvecklarnycklar skapas, men specifik leverantörsinformation krävs. Du bör granska din lista med ärvda nycklar för att säkerställa att endast institutions-godkända nycklar är aktiva. För att avgöra vilka utvecklarnycklar som används i ditt konto, kör Rapporten Utvecklarnycklar (Developer Keys Report).
  • Tillstånd och tokens för utvecklarnycklar från ett överordnat konsortiumkonto ärvs inte i underkonton till ett underordnat standardkonsortiumkonto. Aktivering eller inaktivering av utvecklarnycklar i det överordnade kontot för ett icke-centralt konsortium påverkar dessutom inte verktygsinstallationer i underordnade konton.

Öppna konto

Öppna konto

I den globala navigeringen, klicka på länken Administratör (Admin) [1], och klicka sedan på namnet på kontot [2].

Öppna Utvecklarnycklar

Öppna Utvecklarnycklar

I kontonavigeringen, klicka på länken Utvecklarnycklar (Developer Keys).

Visa Utvecklarnycklar

Sidan Utvecklarnycklar är som standard i Kontofliken där du kan se utvecklarnycklarna för ditt konto. Kontosidan visar filtret Alla (All) [1], som visar alla utvecklarnycklar i kontot. Du kan även välja mellan att visa Alla, LTI-nycklar och API-nycklar.

För att söka efter en kontonyckel, ange ett namn, e-postadress eller ID i fältet Sök efter namn, e-post eller ID (Search by name, email or ID) [2].

Varje nyckel visar namn på [3], ägarens e-post [4], information [5], statistik [6] typ [7] och status [8].

Om en nyckel har konfigurerats som en LTI-nyckel, kommer Typ-kolumnen att visa ikonen Externt verktyg [9].

Visa ärvda nycklar

För att se ärvda nycklar associerade med ditt konto, klicka på fliken Ärvda (Inherited) [1].

Kontosidan visar som standard filtret Alla (All) [2], som visar alla ärvda utvecklarnycklar i kontot. Du kan även välja mellan att visa Alla, LTI-nycklar och API-nycklar.

För att söka efter en ärvd nyckel, ange ett namn eller ID i fältet Sök efter namn eller ID (Search by name or ID) [3].

Ärvda nycklar skapas och hanteras på en global nivå av Canvas. Du kan hantera tillståndet för ärvda nycklar för ditt konto. Men om en nyckel är utgråad [4], har den aktiverats globalt och kan inte ändras på en specifik kontonivå.

Obs! För att sökresultaten ska visas måste du ange minst tre tecken i sökfältet.

Hantera Utvecklarnycklar

För att avaktivera en nyckel, ändra till Av (Off) på reglaget [1]. För att redigera en nyckel, klicka på ikonen Redigera [2]. För att radera nyckeln, klicka på ikonen Radera [3].

Visa bekräftelsemeddelande

Visa bekräftelsemeddelande

När ändringar görs i en utvecklarnyckeln visas ett bekräftelsemeddelande. För att bekräfta ändringarna, klicka på knappen OK [1]. För att avbryta ändringarna klickar du på knappen Avbryt (Cancel) [2].

Visa avaktiverade nycklar

När en nyckel är avaktiverad, är nyckel inaktiv. Avaktiverade nycklar indikeras genom att ändra reglaget till Frånslagen [1]. För att omaktivera en nyckel, ändra till positionen Påslagen på reglaget [2].

Lägg till Utvecklarnyckel

För att lägga till en utvecklarnyckel, klicka på knappen Lägg till utvecklarnyckel (Add Developer Key).

Redigera LTI-nyckel

För att redigera en LTI-nyckel, klicka på ikonen Redigera.

Uppdatera omdirigerings-URI

Om du vill uppdatera fältet Omdirigera URI:er (Redirect URIs) när du har ändrat JSON för en LTI-nyckel, klickar du på knappen Synkronisera URI:er (Sync URIs). Om fältet Omdirigera URI:er (Redirect URIs) är tomt fylls det i automatiskt från den inklistrade JSON.