Hur hanterar jag utvecklarnycklar för ett konto?

Som administratör kan du hantera utvecklarnycklar för rotkonton. U kan hantera status på individuella utvecklarnycklar och styr direkt åtkomst till specifika API-slutpunkter för tredjeparts-verktyg.

Nyss skapade utvecklarnycklar är som standard frånslagna i ett konto.

Anmärkningar:

  • Utvecklarnycklar är ett kontotillstånd. Om du inte kan se länken Utvecklarnycklar i Kontonavigering, har detta tillstånd inte aktiverats för ditt användarkonto.
  • Även om nya nycklar är avaktiverade när de skapas, har nycklar som skapats före 14 juli 2018 slagits på som standard för att säkerställa oavbruten åtkomst.
  • Instruktören granskar inte leverantörer innan globala utvecklarnycklar skapas, men specifik leverantörsinformation krävs. Du bör granska din lista med ärvda nycklar för att säkerställa att endast institutions-godkända nycklar är aktiva. För att avgöra vilka utvecklarnycklar som används i ditt konto, kör Rapporten Utvecklarnycklar (Developer Keys Report).
  • Konsortiumadministratörer kan redigera utvecklarnycklar i överordnade konton så att de synkroniserar till alla kopplade verktyg som installerats i underordnade konton.

Öppna konto (Account)

Öppna konto (Account)

I Global Navigation, klicka på länken Administratör (Admin) [1], och klicka sedan på namnet på kontot [2].

Öppna Utvecklarnycklar

Öppna Utvecklarnycklar

I kontonavigeringen, klicka på länken Utvecklarnycklar (Developer Keys).

Visa Utvecklarnycklar

Sidan Utvecklarnycklar är som standard i Kontofliken där du kan se utvecklarnycklarna för ditt konto. Varje nyckel visar namn på [1], ägarens e-post [2], information [3], typ [4] och status [6].

Om en nyckel har konfigurerats som en LTI-nyckel, kommer Typ-kolumnen att visa ikonen Externt verktyg [7].

Visa ärvda nycklar

För att se ärvda nycklar associerade med ditt konto, klicka på fliken Ärvda (Inherited) [1]. Ärvda nycklar skapas och hanteras på en global nivå av Canvas. Du kan hantera tillståndet för ärvda nycklar fär ditt konto. Men om en nyckel är utgråad [2], har den aktiverats globalt och kan inte ändras på en specifik kontonivå.

Hantera Utvecklarnycklar

För att avaktivera en nyckel, klicka på knappen Frånslagen (Off) [1]. För att redigera en nyckel, klicka på ikonen Redigera [2]. För att radera nyckeln, klicka på ikonen Radera [3].

Visa bekräftelsemeddelande

Visa bekräftelsemeddelande

När ändringar görs i en utvecklarnyckeln visas ett bekräftelsemeddelande. För att bekräfta ändringarna, klicka på knappen OK [2]. För att avbryta ändringarna klickar du på knappen Avbryt (Cancel) [2].

Visa avaktiverade nycklar

När en nyckel är avaktiverad, är nyckel inaktiv. Avaktiverade nycklar indikeras med knappen Frånslagen (Off) [1]. För att avaktivera nyckel, klicka på knappen Påslagen (On) [2].

Lägg till Utvecklarnyckel

För att lägga till en utvecklarnyckel, klicka på knappen Lägg till utvecklarnyckel (Add Developer Key).

Redigera LTI-nyckel

För att redigera en nyckel, klicka på ikonen Redigera [2].

Uppdatera omdirigerings-URI

Om du vill uppdatera fältet Omdirigera URI:er (Redirect URIs) när du har ändrat JSON för en LTI-nyckel, klickar du på knappen Synkronisera URI:er (Sync URIs). Om fältet Omdirigera URI:er (Redirect URIs) är tomt fylls det i automatiskt från den inklistrade JSON.