Vilken är den hierarkiska strukturen för Canvas-konton?

Terminskontot och underkontot är organisationsenheter i Canvas. Varje instans i Canvas har potentialen att innehålla en hierarki av konton och underkonton med startar med endast ett konto (kallas rotkonto). Konton inkluderar underkonton, kurser och avsnitt, alla kan läggas till manuellt i Canvas, via API eller via SIS-importer.

Se hierarki

Institutioner kan skapa en hierarkisk struktur som passar deras institutions behov bäst. Användare med en administratörsroll kan tilldelas till specifika underkonton med specifika tillstånd på kontonivå.

Tillstånd på kontonivå ställs initialt in av rotkonto-administratören och sipprar ner genom hierarkin men inte upp. Administratörer för underkonton kan ändra tillstånd på kontonivå för deras underkonto. Administratörer i ett konto har administrativa tillstånd inom det konton samt i alla underkonton för det kontot. Därutöver kan en administratör flytta en kurs inom dess underkonto, men de kan inte flytta en kurs mellan underkonton såvida de inte också är administratörer för moderkontot för varje underkonto.

Med undantag för terminer, SIS-importer, autentisering och några kontoinställningar, kan de flesta administratörs-kontoinställningar ändras eller, när det gäller tillstånd, kringgås i ett underkonto. För mer information om tillstånd på kontonivå, se pdf om Canvas tillstånd på kontonivå.

Se underkonton

Underkonton används ofta för att hantera tillstånd och organisatorisk hierarki inom en institution. Många institutioner upprättar organisationsstrukturer för underkonton som speglar deras SIS- eller registreringssystem. Underkonton kan till exempel skapas för individuella högskolor inom ett universitet eller för skolor inom ett distrikt. Underkonton kan också skapas inom underkonton som t.ex. när en högskola underindelas i avdelningar som underindelas i program eller en skola som underindelas i omdömesnivåer som underindelas till specifika ämnen.

Se underkonton

Administratörer, andra Canvas-användare och kurser kan tilldelas till underkonton. En användare kan ha olika roller i varje underkonto. Till exempel en college-dekan som också undervisar i kurser på sin institution kan tilldelas en administratörsroll i sitt collegekonto och tilldelas en lärarroll i ett underkonto.

Underkonton kan också användas för att skapa och gå till frågebanker, lärandemål, matriser, omdömesscheman, rapporter och analyser.

Även om terminer inte kan skapas i underkonton, skapar många institutioner terminer i rotkontot som kan användas av specifika underkonton så vart och ett kan ha olika åtkomstdatum.

Organisera konton baserat på:

  • Avdelningar sedan terminsdatum Till exempel: Vetenskapsavdelning; Höst 2012/Vår 2013/Sommar 2013
  • Avdelningar sedan underavdelningar Till exempel: Vetenskapsavdelning; Fysik/Biologi/Kemi
  • Avdelningar sedan underavdelningar sedan kurstyp Till exempel: Vetenskapsavdelning; Biologi, Ansikte mot ansikte/Blandad/Helt online
  • Skola sedan omdömesnivå Till exempel: K12-skola; Första omdöme

Se kurser och sektioner

Kurser läggs till ett konto eller underkonto [1]. Kurser är det virtuella klassrummet där allt innehåll finns och där studentanvändare kan lära och interagera med instruktörer och andra studenter.

Sektioner är en grupp studenter som har organiserats i administrativt syfte [2]. När användare registreras till en kurs, registreras de i själva verket i en av den kursens sektioner. Det är möjligt att lägga mer än en sektion i kurser, men det är inte möjligt att lägga sektioner i sektioner. Alla sektioner i en kurs delar samma innehåll.

Om en kurs lärs ut av en eller flera instruktörer, kan avsnitt vara kvar under en kurs om varje instruktör läggs till till deras respektive avsnitt.

Sektionsalternativ

Sektionsalternativ

Varje sektion kan ha sina egna olika förfallodatum för uppgifter, quizzes och diskussioner. En kurs kan till exempel ha sektioner som som träffas olika dagar i veckan eller i olika format (online eller ansikte mot ansikte).

Sektioner är också bra när lärarassistenter tilldelas för att hjälpa till att hantera kurser och övervaka betygsättning för en del av en registrering till en kurs. Som del av SIS eller manuella registreringar, kan du begränsa studenter till att endast se studenter i deras sektion. Instruktörer kan också begränsa studenter om du tillåter att de registrerar användare manuellt i sina egna kurser.

Obs! Administratörer och instruktörer kan inte begränsa sektioner från att gå till kursnavigering (dvs. uppgifter, diskussioner, quizzes mm,) Om du vill tilldela specifika uppgifter till enskilda sektioer kan du göra detta från fältet Tilldela till.