Hur skapar jag ett ärende i fältadministratörskonsolen.

När du har loggat in, kan du skapa ett ärende i fältadministratörskonsolen. Nya ärenden kan läggas till i din lista med öppna ärenden eller eskaleras till Canvas-supporten.

Om ditt lärosäte använder Instructure-hanterad SIS, kan du ha möjlighet att skapa ett SIS-supportärende eller eskalera ett befintligt Canvas-supportärende åt SIS-supportteamet.  

Obs! Funktionerna i fältadministratörskonsolen kan variera beroende på konto- och användarinställningar. Beroende din rolls behörigheter kan du kanske inte se eller använda funktionerna som beskrivs under den här lektionen.

Skapa nytt ärende

Från startsidan i fältadministratörskonsolen, klicka på fliken Skapa supportärende (Create Support Ticket).

Välj instans

Välj instans

Välj instansen i vilken du skapar ärendet i rullgardinsmenyn Vilken instans för detta ärende (Which Instance for this Case)? [1]. Klicka sedan på knappen Nästa (Next) [2].

Eskalera SIS-ärende

Eskalera SIS-ärende

Om din instans har godkänts för eskalering till SIS-ärenden visas en SIS-eskaleringsprompt.

Läs mer om hur du skapar ett SIS-eskaleringsärende.

Lägga till ärendeinformation

Lägga till ärendeinformation

Ange ett ämne för ärendet i fältet Ämne (Subject) [1] och en beskrivning i fältet Beskrivning (Description) [2].

För att lägga till en bilaga i ärendet, dra och släpp filer eller klicka på knappen Ladda upp filer (Upload Files) [3].

För att skicka in ditt ärende, klicka på knappen Nästa (Next) [5].

Visa ärendet

Visa ärendet

När du har skickat in ärendet visas ditt ärendenummer [1].

Klicka på knappen Nästa (Next) för att se all information om ärendet [2].