Hur hanterar jag matriser i ett konto?

Du kan skapa matriser som lärare kan använda i hela ditt lärosäte. Lärare kan lägga till matriser på kontonivå till sina uppgifter, betygsatta diskussioner och quiz. Lärare kan också skapa sina egna matriser i sina kurser.

Öppna konto

Öppna konto

I den globala navigeringen, klicka på länken Administratör (Admin) [1], och klicka sedan på namnet på kontot [2].

Öppna matriser (Open Rubrics)

Öppna matriser (Open Rubrics)

I kontonavigeringen, klicka på länken Matriser (Rubrics).

Lägg till matris (Add Rubric)

Lägg till matris (Add Rubric)

Klicka på knappen Lägg till matris (Add Rubric).

Lägg till information

Skapa rubrik

Lägg till information till matrisen.

Hantera befintlig matris

Hantera befintlig matris

Klicka på namnet på matrisen som du vill redigera eller radera.

Obs! Det går inte att modifiera matriser som använts på mer än en plats.

Redigera matris

För att redigera matrisen, klicka på knappen Redigera matris (Edit Rubric).

Redigera information i matriser

Redigera information i matriser

Använd fältet Titel (Title) [1] om du vill ändra namn på en matris.

För att redigera beskrivningen för ett matriskriterium eller en lång beskrivning, klicka på ikonen Redigera (Edit) [2]. Du kan även redigera kriteriebedömningar [3], lägga till bedömningsalternativ [4] och redigera poäng [5].

För att radera ett kriterium från matrisen, klicka på kriterieikonen Radera (Delete) [6].

Du kan även lägga till nytt kriterium [7] och lärandemål [8].

Klicka på knappen Uppdatera matris (Update Rubric) [9] för att spara dina redigeringar.

För att ta bort associerade lärandemålskriterier från en matris, klicka på ikonen Radera (Delete) [10]. Kriterier för lärandemål kan endast redigeras från sidan Lärandemål.

Uppdatera matris

Redigera information i matriser

För att spara redigeringar du gjort i matrisen, klicka på knappen Uppdatera matris (Update Rubric).

Radera matris

Klicka på knappen Radera matris (Delete Rubrik).

Bekräfta radering

Bekräfta radering

Klicka knappen OK.

När du raderar en matris, kommer alla kurser som för närvarande använder matrisen fortfarande att ha åtkomst till matrisen, men den kommer inte längre att inkluderas i nya kurser.