Hur konfigurerar jag en extern app för ett konto med XML?

Vissa externa appar behöver XML-konfiguration. I den här lektionen får du lära dig att lägga till ett externt verktyg med hjälp av XML:et som leverantören av den externa appen tillhandahåller. Vill du lära dig mer om hur du konfigurerar externa appar, gå till Edu App Center.

Anteckningar:

  • Externa appar kan även konfigureras med XML i underkonton.
  • Manuell konfiguration av extern app är en kontobehörighet. Om du inte kan konfigurera en extern app har den här behörigheten inte aktiverats för din användarroll.

Öppna konto

Öppna konto

Klicka på länken Administratör (Admin) [1], och sedan på kontots namn [2].

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

Klicka på länken Inställningar (Settings) i kontonavigeringen.

Öppna appar

Öppna appar

Klicka på fliken Appar (Apps).

Visa App-konfigurationen

Visa App-konfigurationen

Om du vill konfigurera en app, klicka på knappen Visa appkonfiguration (View App Configurations).

Lägg till ny app

Lägg till ny app

Klicka på knappen Lägg till app (Add App).

Ange konfigurationstyp

Ange konfigurationstyp

Välj konfigurationstyp i rullgardinsmenyn och ställ in konfigurationstypen till Klistra in XML (Paste XML).

Lägg till appinformation

Lägg till appinformation

Ange namnet på appen i fältet Namn (Name) [1]. Ange konsumentnyckeln i fältet Konsumentnyckel (Consumer Key) [2] och den delade hemligheten i fältet Delad hemlighet (Shared Secret) [3]. Den här nyckeln och den delade hemligheten kommer att tillhandahållas av leverantören eller (om Edu App Center används) som tillhandahålls av leverantören.

Obs! Vissa appar behöver inte en konsumentnyckel eller delat hemlighet, så var uppmärksam på konfigurationsinstruktionerna.

Ange konfigurations-XML

Ange konfigurations-XML

I fältet XML-konfiguration (XML Configuration), klistra in XML-koden.

Lämna in app

Lämna in app

Klicka på Skicka in (Submit) knappen.

Verifiera appen

Verifiera appen

Om appen redan har lagts till i kontot, verifierar Canvas att du fortfarande vill installera appen. För att fortsätta, klicka på knappen Ja, installera verktyget (Yes, Install Tool).

Obs! Verifieringar sker endast i samma kontext för en befintlig extern app (t.ex. installation i samma app flera gånger i rotkontot).

Visa app

Visa app

Visa den externa appen.

För att hantera appen, klicka på ikonen Inställningar [1]. För att redigera appen, klicka på länken Redigera (Edit) [2]. För att hantera applaceringar, klicka på länken Placeringar (Placements) [3]. För att radera appen, klicka på länken Radera (Delete) [4].

För att lägga till en extern app i innehållsredigerarens verktygfält, klickar du på Lägg till i verktygsfältet i innehållsredigeraren (Add to RCE toolbar) [5]. Det här alternativet är endast tillgängligt för externa verktyg som har stöd för placering i innehållsredigeraren.

Obs! När du klickar på länken Placeringar (Placements) kan det hända att du får meddelandet Inga placeringar aktiverade (No Placements Enabled). Detta meddelande indikerar att appen inte har några specificerade placeringar i Canvas. Men appen kommer fortfarande att fungera som avsett.