Hur skapar jag ett makro i fältadministratörskonsolen.

Du kan skapa ett makro i fältadministratörskonsolen. Med makron kan du tillämpa förinställda ändringar i ärenden med några få klick. Du kan tillämpa ett makro när du visar ett enskilt ärende.

Obs! Funktionerna i fältadministratörskonsolen kan variera beroende på konto- och användarinställningar. Beroende din rolls behörigheter kan du kanske inte se eller använda funktionerna som beskrivs under den här lektionen.

Öppna Makron

För att öppna sidan Makron, klicka på knappen Makron (Macros).

Skapa nytt makro

För att skapa ett nytt makro, klicka på knappen Ny (New) [2].

Lägga till makroinformation

Lägga till makroinformation

Ange informationen för makrot. Makroinformationen innehåller:

  • Namn [1]
  • Konto [2]: visar kontot där makrot kan användas. För att ta bort ett konto, klicka på ikonen Ta bort (Remove) [3].
  • Överföra [4]: överför ärenden till utsedd fältadministratör
  • Status [5]: tilldelar ärendestatus, som kan vara öppen, ny, väntande, pausad, löst eller stängd som dubblett.
  • Canvas-komponentsektion [6]: beskriver huruvida ärendet är relaterat till hela kontot, en specifik kurs, en Canvas-användare, en LTI eller integrering, eller om det gäller ett ärende som inte berör Canvas.
  • Berörd Canvas-komponent [7]: beskriver funktionen i Canvas varifrån buggen eller problemet kommer.
  • Canvas-komponentåtgärd [8]: beskriver åtgärden som orsakade ärendet.
  • Inaktivera aviseringar [9]: förhindrar aviseringsmejl till ärendeägaren, ärendekontakten och ärende-CC.
  • Chatt-kommentar [10]: lägger till kommentarer till alla ärenden

Om du vill läsa mer om tillgängliga alternativ för Canvas-komponentfält, se resursdokument för Canvas-komponenten.

Spara makro

Spara makro

Klicka på Spara (Save) för att spara ditt makro [1]. För att spara ditt makro och börja skapa ett nytt makro, klicka på knappen Spara och ny (Save & New) [2].

Klicka på Avbryt (Cancel) för att radera ditt makro [3].

Visa makro

Visa makrot.

För att redigera makrot, klicka knappen Redigera (Edit) [1]. Klicka på Radera (Delete) för att radera ditt makro [2]. Klicka på Klona (Clone) för att klona ditt makro [3].