Hur anpassar jag Canvas hjälpmeny för ett konto?

Hjälpmenyn visar en lista med Canvas-hjälpresurser för användarna i din institution. Beroende på roll kan användare visa upp till åtta standardhjälpalternativ. Som administratör kan du ändra ordningen för eller dölja standardlänkar i hjälpmenyn. Du kan också lägga till anpassade hjälplänkar för din institution och välja om de ska vara tillgängliga för alla användare eller specifika användarroller. Du kan markera länkar genom att lägga till en ny etikett eller genom att visa länken i hjälpmenyn.

Du kan också ändra Hjälpikonen och texten som visas i Canvas.

Denna artikel visar hur du går till Hjälpmenyn direkt från den Globala navigationsmenyn. Med du kan även öppna hjälpmenyalternativen i kontoinställningarna.

Anteckningar:

  • Anpassningar för Canvas-hjälpmeny finns endast tillgängliga på kontonivå och gäller automatiskt i alla underkonton. I den öppnade hjälpmenyn kan endast administratörer se anpassningslänken.
  • Anpassningar för hjälpmenyn finns inte tillgängliga i gratis-för-lärare-konton.
  • Hjälpmenylänkarna visas även när en användare öppnar hjälplänken på inloggningssidan. Men länkarna Ställ en fråga till din instruktör och Fråga communityn finns inte tillgängliga på hjälpmenyn på inloggningssidan eftersom inloggningssidan inte kopplar en användare till en roll.
  • Den här hjälpmenyn innehåller en länk till Visa välkomstgenomgången som visar en kort välkomstgenomgång för administratörer, instruktörer och studenter. Det går inte att inaktivera den här länken.
  • Du kan lägga till länkar till versionsinformatio i hjälpmenyn genom att aktiveera funktionsalternativet Inbäddad versionsinformation (Embedded Release Notes). När funktionsalternativet är aktiverat går det inte att anpassa den här funktionen i kontoinställningarna.

Anpassa hjälpmeny

Gå till konto

I Global navigering, klicka på länken Hjälpmeny (Help Menu) [1], och klicka därefter på länken Anpassa denna meny (Customize this menu) [2].

Se Hjälpmenyalternativ

Se Hjälpmenyalternativ

Gå till fliken Inställningar (Settings) och sök upp avsnittet Hjälpmenyalternativ (Help menu options).

Anpassa namn

Anpassa namn

Som standard visas texten i Canvas-hjälpmeny som Hjälp (Help). För att ändra texten, ange det nya namnet i textfältet.

Namnet på hjälpmenyn visas i den globala navigeringen, längst ned på inloggningssidan och i fältet längst upp i SpeedGrader. Namnet får inte innehålla fler än 30 tecken.

Ikonen Anpassa

Ikonen Anpassa

Som standard visas Hjälpnavigeringsikonen som ett frågetecken. För att ändra Navigeringsikonen, välj en annan ikon från den inkluderade ikon-uppsättningen. Den valda ikonen visas som en kvadratisk kantlinje.  

Navigeringsikonen visas för närvarande endast i den globala navigeringen. För att vägleda dina kontoanvändare på bästa sätt bör navigeringsikonens namn kunna associeras med namnet på hjälpmenyn.

Uppdatera inställningar

Uppdatera inställningar

Klicka på knappen Uppdatera Inställningar (Update Settings).

0 Likes
Was this article helpful? Yes No