Hur visar jag resultatrapporten för lärandemål för en enskild student i ett konto?

Användare med rätt behörigheter har åtkomst till lärandemålsrapporter. Detta inkluderar en lärare som öppnar lärandemålsrapporter i en kurs eller en användare med de rätta administrativa behörigheterna som öppnar rapporter i ett underkonto.

Öppna konto

Öppna konto

Klicka på länken Administratör (Admin) i den globala navigeringen [1], och sedan på kontots namn [2].

Öppna Personer

Öppna Personer

I Kontonavigering, klicka på länken Personer (People).

Hitta användare

Hitta användare

Använd filtret och sökalternativ för att hitta användaren på kontot.

Öppna Användarprofil

Öppna Användarprofil

I sökresultaten, klicka på användarens namn.

Se lärandemålsresultat

Se lärandemålsresultat

Klicka på länken Se lärandemålsresultat för [studentens namn] (See Outcome Results for [student name]).

Visa lärandemålsresultat

Om en lärare har uppgifter eller matriser som är kopplade till Lärandemål visas resultaten i den här rapporten. Rapporten visar lärandemål, antal försök, senaste resultat och genomsnittligt resultat i procent [1]. Den är rapporten fylls i när studenten lämnar in uppgifter eller gör något i relation till ett lärandemål.

Om de vill se artefakterna som är kopplade till lärandemål, klicka på knappen Visa alla artefakter (Show All Artifacts) [2]. Du kan även visa studentens resultat för andra lärandemål (om sådana finns) genom att klicka på det andra resultatsalternativet.

Obs! Lärandemålsresultat är bundna till en nivå av lärandemålsåtkomst. Lärandemål i konton visas i kontorapporten, medan lärandemål i underkonton visas i underkontorapporten. Lärandemålen visas endast i båda rapporterna om de lagras i båda kontona, som t.ex. om du kopierar ett kontoläromål till underkontonivå. Lärandemål som skapas på kursnivå visas på kursnivå och visas inte i rapporter på konto- eller underkontonivå.