cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hur använder jag Portalen för utbildningstjänster som administratör?

Hur använder jag Portalen för utbildningstjänster som administratör?

Som administratör har du åtkomst till Portalen för utbildningstjänster (Training Services Portal) som innehåller utbildningsresurser som kan slutföras i egen takt för en rad olika Canvas-ämnen. Om din institution har en betald utbildningsprenumeration kan du även ha åtkomst till liveutbildningar och webbinarier.

Bridge är värd för Portalen för utbildningstjänster (Training Services Portal).  Läs mer om användning av Bridge.

Anteckningar:

 • Portalen för utbildningstjänster är endast tillgänglig för rollerna administratör, instruktör och designer eller användare utan tilldelade roller.
 • Portalen för utbildningstjänster är endast tillgänglig i Nordamerika. Kanadensiska institutioner bör kontakta respektive CSM-chef för information om deltagande.
 • Om länken Portalen för utbildningstjänster inte visas i din hjälpmeny måste du aktivera den i kontoinställningarna.

Öppna hjälpmeny

Öppna hjälpmeny

Klicka på länken Hjälp (Help) i den globala navigeringsmenyn i Canvas.

Obs! Beroende på er institution kan namnet på hjälplänken och ikonen variera.

Öppna Portalen för utbildningstjänster

Öppna Portalen för utbildningstjänster

Klicka på länken Portalen för utbildningstjänster (Training Services Portal).

Anteckningar:

 • Portalen för utbildningstjänster är endast tillgänglig för rollerna administratör, instruktör och designer eller användare utan tilldelade roller
 • Om länken Portalen för utbildningstjänster inte visas i din hjälpmeny måste du aktivera den i kontoinställningarna.

Auktorisera konto

Auktorisera konto

För att använda Portalen för utbildningstjänster måste du auktorisera Canvas [1] och Bridge [2] för åtkomst till ditt konto.

För att auktorisera användning av ditt konto klickar du på knappen Auktorisera (Authorize) på båda skärmarna [3].

Visa Lärandebiblioteket

Bridge är värd för Portalen för utbildningstjänster (Training Services Portal). Som standard öppnas Portalen för utbildningstjänster till Lärandebiblioteket (Learning Library). Läs mer om hur du använder Lärandebiblioteket.

Lärandebiblioteket innehåller:

 • Program för högre utbildning: Samlingar av rekommenderade kurser baserat på användarroll i högre utbildning. Certifikat kan tillhandahållas efter slutförande och vid 80 % rätt. Lärvägar organiseras i Bridge-program.
 • Program för högre administrationsutbildningar: Samlingar av rekommenderade kurser baserat på användarroll i högre administrationsutbildningar. Certifikat kan tillhandahållas efter slutförande och vid 80 % rätt. Lärvägar organiseras i Bridge-program.
 • Omdömen i K-5-program: Samlingar av rekommenderade kurser baserat på användarroll i K-5-omdömen. Certifikat kan tillhandahållas efter slutförande och vid 80 % rätt. Lärvägar organiseras i Bridge-program.
 • Omdömen i 6–12-program: Samlingar av rekommenderade kurser baserat på användarroll i 6–12-omdömen. Certifikat kan tillhandahållas efter slutförande och vid 80 % rätt. Lärvägar organiseras i Bridge-program.
 • K12-administrationsprograms: Samlingar av rekommenderade kurser baserat på användarroll i K12-administration. Certifikat kan tillhandahållas efter slutförande och vid 80 % rätt. Lärvägar organiseras i Bridge-program.
 • Högre utbildning – Lärare och stödpersonal: Information om en rad Canvas-ämnen. Märken kan tilldelas vid slutförande.
 • Högre utbildning – undervisningsdesigners: Information om en rad Canvas-ämnen. Märken kan tilldelas vid slutförande.
 • Högre utbildning – administration: Information om en rad Canvas-ämnen. Märken kan tilldelas vid slutförande.
 • K-5-omdömen – Lärare och stödpersonal: Information om en rad Canvas-ämnen. Märken kan tilldelas vid slutförande.
 • 6–12-omdömen – Lärare och stödpersonal: Information om en rad Canvas-ämnen. Märken kan tilldelas vid slutförande.
 • K12 – utbildningsdesigners: Information om en rad Canvas-ämnen. Märken kan tilldelas vid slutförande.
 • K12-administration: Information om en rad Canvas-ämnen. Märken kan tilldelas vid slutförande.

Läs mer om hur du använder program och kurser.

Visa administratörsöversikt

Beroende på din konfiguration kan Portalen för utbildningstjänster öppnas till administratörsöversikten. Översikten ger dig möjlighet att visa alla användare i din institution som har åtkomst till utbildningsportalen [1] och en lista över slutförda lärobjekt [2].

Slutföranderapporten innehåller användarens namn [3], e-postadress[4], lärenhetens titel [5], förväntad slutförandetid för enheten [6], registreringstyp [7] och slutföradestatus [8].

Obs! Om du inte kan visa administratörsöversiken, kontakta din CSM-chef.

Öppna lärobjekt

För att starta ett program eller en kurs hovrar du över programmet eller kursen och klickar på knappen Registera dig (Enroll) [1].  Läs mer om hur du registrerar dig för ett program eller en kurs.

För att visa alla lärobjekt du har registrerat dig för, klickar du på fliken Min utbildning (My Learning) [2]. Läs mer om sidan Min utbildning (My Learning).

Visa utbildningskalender

För att visa utbildningskalendern klickar du på fliken Utbildningskalender (Training Calendar) [1]. Utbildningskalendern visar schemalagda livewebbinar som tillhandahålls av Canvas-utbildare.

För att registrera dig för en liveutbildning klickar du på namnet för utbildningen [2] och sedan på knappen Registrera (Register) [3]. Du får en bekräftelse via e-post med en länk som ger dig åtkomst till liveutbildningen. Läs mer om hur du registrerar dig för en liveutbildning.

Anteckningar:

 • Liveutbildningar är endast tillgängliga för prenumeranter.
 • Alla tider i utbildningskalender visas i östtid.
Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.