Hur använder jag Portalen för utbildningstjänster som administratör?

Som administratör har du åtkomst till Portalen för utbildningstjänster (Training Services Portal) som innehåller utbildningsresurser som kan slutföras i egen takt för en rad olika Canvas-ämnen. Om din institution har en betald utbildningsprenumeration kan du även ha åtkomst till liveutbildningar och webbinarier.

Anteckningar:

  • Portalen för utbildningstjänster är endast tillgänglig för rollerna administratör, instruktör och designer eller användare utan tilldelade roller.
  • Portalen för utbildningstjänster är endast tillgänglig i Nordamerika. Kanadensiska institutioner bör kontakta respektive CSM-chef för information om deltagande.
  • Om du vill ha hjälp med att uppdatera din portal för utbildningstjänster, kontakta CSM-chefen. 
  • Om länken Portalen för utbildningstjänster inte visas i din hjälpmeny måste du aktivera den i kontoinställningarna.

Öppna hjälpmeny

Öppna hjälpmeny

Klicka på länken Hjälp (Help) i den globala navigeringsmenyn i Canvas.

Obs! Beroende på er institution kan namnet på hjälplänken och ikonen variera.

Öppna Portalen för utbildningstjänster

Öppna Portalen för utbildningstjänster

Klicka på länken Portalen för utbildningstjänster (Training Services Portal).

Anteckningar:

  • Portalen för utbildningstjänster är endast tillgänglig för rollerna administratör, instruktör och designer eller användare utan tilldelade roller
  • Om länken Portalen för utbildningstjänster inte visas i din hjälpmeny måste du aktivera den i kontoinställningarna.

Auktorisera konto

Auktorisera konto

För att använda portalen för utbildningstjänster måste du först godkänna åtkomst för utbildningsportalen till ditt Canvas-konto.

Två modaler visas när du ansluter till utbildningsportalen för första gången. För att godkänna användningen av ditt konto klickar du på knapparna Godkänn (Authorize). Från och med nu visas endast godkännandemodalen för Canvas utbildningsportal.  

Obs! Om du inte blivit autentiserad i din Canvas-instans, kommer du att ombees ange din Canvas URL innan du får åtkomst till utbildningsportalen.

Synlighet för utbildningsportalen

Som standard kan användare med administratörsbehörighet visa utbildningsportalen som administratör [1].

För att visa utbildningsportalen som student, klicka på rullgardinsmenyn Användar (User) [2] och välj alternativet Student (Learner) [3].

Visa slutföranderapport

Data- och analyssidan visas som standard.

På fliken Slutföranderapport (Completion Report) [1], kan du visa slutförandedata som registrerad användare [2], erbjudandet [3], typ [4] och slutförandestatus [5].

För att generera en ny rapport, klicka på knappen Ny rapport (New Report) [6].

0 Likes
Was this article helpful? Yes No