Hur aktiverar jag, som administratör, en kurs som Blueprint-kurs?

Som administratör kan du aktivera valfri kurs för din institution som en Blueprint-kurs i kursinställningarna. Med en Blueprint-kurs kan du skapa innehåll och lärobjekt, låsa specifika inställningar eller innehållsobjekt och skicka push-uppdateringar till alla kopplade kurser via kurssynkroniseringen.

Alla kursen kan konfigureras som Blueprint-kurser så länge de inte kopplas med andra Blueprint-kurser eller innehåller studentregistreringar. Kopplade kurser måste finnas i samma eller på en lägre underkontonivå än Blueprint-kursen.

Sidan Kursinställningar (Course Settings) anger specifika definitioner för hur låsta objekt ska hanteras för hela kursen. När en definition har konfigurerats kan objekt låsas individuellt inom deras Canvas-indexsidor.

Låsta objekt kan definieras generellt eller specifikt efter typ. Som standard innehåller objekttyper inga låsta attribut. Attribut som kan låsas inkluderar innehåll, poäng, inlämningsdatum och tillgänglighetsdatum, och kan låsas inom uppgifter, diskussioner, sidor, filer och quiz.

Allmänt låsta objekt

Som standard definieras kursen för allmänt låsta objekt, vilket innebär att låsta objekt i Blueprint-kursen lyder under allmänna attribut som inte kan redigeras i kopplade kurser. T.ex. om innehåll markeras som ett låst objektattribut, kan inte instruktörer i kopplade kurser redigera något innehåll för låsta objekt. Alternativet att låsa objekt är valt som standard, men det kan avmarkeras som ett låsalternativ.

Låsta objekt efter typ

Även Blueprint-kurser kan definieras för låsta objekt efter typ, vilket innebär att låsta objekt i kursen lyder under de specifika inställningar som konfigurerats efter typer som inte kan redigeras i kopplade kurser. Blueprint-kurser har stöd för och kan synkronisera fem objekttyper: uppgifter, diskussioner, sidor, filer och quiz.

Ändringar i objektdefinitioner

Du kan ändra objektdefinitioner och attribut för låsta objekt i kursinställningarna när som helst. Men upplåsning av tidigare låsta attribut tillämpas retroaktivt på alla relaterade låsta objekt i den kopplade kursen. Om ett tidigare låst attribut aktiveras, eller låses upp, i Blueprint-kursen utlöser låsta innehållsattribut i den kopplade kursen som skiljer sig från låsta innehållsattribut i Blueprint-kursen en osynkroniserad ändring som åsidosätter innehållet i den kopplade kursen. Se till att definitioner och attribut specificeras innan kopplade kurser görs tillgängliga för instruktörer.

Anteckningar:

  • Blueprint-kurser får inte inkludera registreringar för studenter eller observatörer.
  • Blueprint-kurser måste inte publiceras.
  • Blueprint-kurser innehåller inte knappen Återställ kursinnehåll (Reset Cource Content) eftersom innehåll inte kan återställas.
  • Det finns inte stöd för att skapa Blueprint-kurser som delas mellan förtroendekonton. En kurs i ett konto kan inte vara en Blueprint-kurs i ett annat konto.
  • Blueprint-kurser synkroniserar inte vissa kursinställningar till kopplade kurser, däribland termin och kursformat.
  • Blueprint-kurser har liknande funktioner som Canvas Commons. Läs mer om Canvas Commons i resursdokumentet Jämförelse av distribution av kursinnehåll.

Öppna konto

Öppna konto

I Global navigering klickar du på länken Administratör (Admin) [1], och klickar sedan på kontots namn [2].

Öppna kurser

Öppna kurser

I kontonavigeringen, klicka på länken Kurser (Courses).

Obs! När du öppnar ett konto återställs det till standardinställningen, som är sidan Kurser.

Hitta kurs

Hitta kurs

Använd filter- och sökalternativen för att hitta kursen i kontot.

Öppna användarinställningar

I kurslistan, klicka på kursikonen Inställningar.

Öppna Kursinformation

Öppna Kursinformation

Klicka på kursinnehålls (Course Details)-fliken.

Aktivera kurs

Aktivera kurs

Klicka på kryssrutan Aktivera kursen som Blueprint-kurs (Enable course as a Blueprint Course).

Visa restriktioner

Visa restriktioner

Om det inte går att aktivera kursen som Blueprint-kurs är kryssrutan gråmarkerad [1]. Det går inte att aktivera en kurs som Blueprint-kurs om kursen innehåller studentregistreringar.

Om kursen redan har kopplats med en Blueprint-kurs kan du se kursnamnet och kurs-ID (t.ex. kurser/XXX) [2]. Blueprint-kursens namn innehåller en länk till Blueprint-kursen.

Definiera allmänt låsta objekt

Definiera allmänt låsta objekt

Som standard definieras kursen för allmänt låsta objekt, vilket innebär att låsta objekt i Blueprint-kursen lyder under allmänna attribut som inte kan redigeras i kopplade kurser.

 

Välj attribut

Definiera allmänt låsta objekt

Som en del av de allmänna inställningarna ska du välja attribut för låsta objekt i kursen. Allmänt låsta objekt har stöd för fyra attribut i valfritt kursobjekt: innehåll, poäng, tillgänglighetsdatum och inlämningsdatum.

Alternativet att låsa objekt är valt som standard, men det kan avmarkeras som ett låsalternativ.

Det går inte att redigera låsta objekt i kopplade kurser. T.ex. om innehåll markeras som ett låst objektattribut, kan inte instruktörer i kopplade kurser redigera något innehåll för låsta objekt. Innehållet inkluderar även innehållsobjektets titel.

Definiera låsta objekt efter typ

Kursinställningsobjekt efter typ

Om du vill definiera låsta objekt efter typ väljer du alternativet Låsta objekt efter typ (Locked Objects by Type). Denna inställning gör att låsta objekt i kursen lyder under de specifika inställningar som konfigurerats efter typer som inte kan redigeras i kopplade kurser.

Välj attribut

Expanderade kursinställningsobjekt efter typ

Blueprint-kurser har stöd för och kan synkronisera fem objekttyper: uppgifter, diskussioner, sidor, filer och quiz. Om du vill välja ett attribut för en objekt typ expanderar du menyn [1] för attributtyp och väljer vilka enskilda attribut som ska gälla för varje låst objekt[2]. När du har valt ett attribut visas attributnamnet bredvid objekttypen.

Anteckningar:

  • Attributen måste inte vara samma för varje objekttyp. Dessutom, beroende på objekttypen, är kanske inte alla attribut tillgängliga.
  • Matriser kan uppdateras och synkroniseras som en del av Blueprint-kursen. Men om poäng har låsts för en uppgift påverkar en uppdatering av matrisens poängvärde inte uppgiftens poängvärde.

Uppdatera Kursinformation

Uppdatera Kursinformation

Klicka på knappen Uppdatera kursinformation (Update Course Details).