Hur kommer jag åt Canvas testmiljö som administratör?

Testmiljön är kanske inte tillgänglig för ditt lärosäte. Om du inte kommer åt testmiljön på ditt lärosäte, överväg att använda betamiljön för testsyften.

I testmiljön kan du testa verkliga data utan att störa din produktionsmiljö. Här kan du lägga till användare, ändra CSS, och/eller felsöka problem utan att förstöra upplevelsen för dina användare. Testmiljön ärver nya och uppdaterade funktioner som läggs till i produktionsmiljön på måndagen efter produktionsversionen släpps. Du kan konfigurera din testmiljö med produktionsklara funktioner, som åtkomst till ditt lärosätes autentiseringssystem för inloggning.

Om du vill hålla dig uppdaterad med de senaste produktionsfunktionerna i Canvas, gå till sidan Versionsinformation i Canvas-communityn.

Testmiljön är separerad från betamiljön som skrivs över med data från produktionsmiljön varje vecka. I betamiljön kan du utforska nya funktioner innan de når produktionen. Läs mer om de olika Canvas-miljöerna.  

Anmärkningar om testmiljön:

  • Alla användare har åtkomst till Canvas testmiljö, men studenter kan inte komma åt kursinnehåll utanför instrumentpanelen. Om du som administratör vill låta studenter se allt kursinnehåll, kontakta din CSM-ansvariga.
  • Aviseringar, däribland kursinbjudningar och nedladdningar av rapporter, kan inte skickas i testmiljön.
  • Det finns inget stöd för New Quizzes i Canvas-testmiljö.
  • Eventuella ändringar du vill behålla i testmiljön måste göras direkt i produktionsmiljön för att de ska påverka live-data.
  • LTI-verktyg (externa appar) är vanligtvis inte tillgängliga utanför produktionsmiljön. LTI-verktyg kan visas i testmiljön, men ofta är de endast konfigurerade för produktionsmiljön. Användning av produktionskonfigurerade LTI-verktyg i betamiljön kommer att påverka livedata. Om du har tillåtelse att redigera LTI-verktyg, kan du bekräfta konfigurationen för ett specifikt LTI-verktyg i din kurs eller konto. Kontakta din CSM-ansvariga för specifika frågor.
  • Användar-sidvyer på kontonivå reflekterar alltid aktivitet från produktionsmiljön.
  • Inställningar av funktionsalternativ kopieras aldrig från produktion och behåller alltid sina standardinställningar. Funktionsalternativ måste hanteras individuellt i testmiljön.
  • Du kan inte se din senaste visningshistorik från Canvas-kurssidan i Canvas-testmiljö.

Så kommer du åt din testmiljö

Så kommer du åt din testmiljö

För att logga in i din testmiljö skriver du [organisationens namn].test.instructure.com i fältet URL.

Se Testinstallations-meddelande

Användare i testmiljön kommer att se testinstallationsfältet över skärmens nedre del som indikerar att användaren befinner sig i en Canvas testinstallation. Testmiljöerna återställs varje månad efter att produktionsversionen har släppts och alla ändringar du har gjort i testmiljön måste återställas. Om du vill spara kursinnehåll som skapats i din testmiljö kan du exportera din kurs.

Obs! Klicka på ikonen Stäng (Close) för att dölja testinstallationsfältet.

Hantera Canvas-funktioner

Vissa nya funktioner kan släppas som valfria och visas inte förrän du aktiverar dem i din testmiljö. Du kan visa de här funktionerna genom att klicka på länken Inställningar (Settings) [1] och på fliken Funktionsalternativ (Feature Options) [2].