Hur ändrar jag start- och slutdatumen för en kurssektion som administratör?

Som standard ärver sektioner kursdatum som ställts in för hela ditt lärosäte. Om en kurs inte innehåller specifika datum används terminsdatum för sektionen. Som instruktör kan du dock behöva ändra start- och slutdatum för din kurs som standard. Datum kan vara kortare än eller överlappa med kurs- eller terminsdatum.

Om sektionsdatum läggs till kan detta även påverka sidan Kurser och placeringen av sektionens kurs i listan över tidigare, aktuella eller framtida registreringar. För mer information, se det interaktiva flödesdiagrammet Synlighet och deltagande i studentkurser (Student Course Visibility and Participation).  

Datum för gräns för användardeltagande

Du kan ange huruvida studenter kan delta i sektionen under de angivna sektionsdatumen i kryssrutan Student Participation (Studendeltagande). Deltagande innebär att eleverna kan lämna in uppgifter, publicera diskussioner, ladda upp filer eller delta i någon annan uppgift som kräver åtgärd i en kurssektion. Om du begränsar studenterna till att endast kunna delta under sektionsdatumen, kan de acceptera kurssektionsinbjudan, få åtkomst till kursen och titta på innehåll, men de kan inte delta fullt ut förrän sektionens första kursdag. När kurssektionen avslutas placeras kurssektionen i ett skrivskyddat tillstånd.

Åsidosättningsdatum för sektion

Åsidosättningsdatum för sektioner skapas endast om kryssrutan Studentdeltagande (Student Participation) markeras i samband med att start- och slutdatum för en sektion skapas (båda datumen krävs). Studenter kan delta i kurssektionen före och efter start- och slutdatum och deltagande kommer alltid att fastställas av kursdatumen. Om en kurs inte innehåller kursdatum används terminsdatum.

Att tänka på i översikten

Sektionskryssrutan Studentdeltagande (Student Participation) kan även påverka kurser som har markerats som favoriter och visas i översikten. Om en sektion innehåller ett åsidosättningsdatum och kryssrutan Student Participation är markerad, kan inte studenter delta i kursen efter sektionens slutdatum och kursen tas bort från översikten.

Dessutom, om kryssrutan Student Participation (Studentdeltagande) inte är markerad visas fortfarande kursen i Översikten som en favoritkurs efter sektionens slutdatum eftersom kurssektionen fortfarande tillåter aktivt deltagande. Kursen tas inte bort förrän kurssektionen slutförs via kurs-terminsdatum. Men om kryssrutan Student Participation (Studentdeltagande) inte är markerad för sektionen avgör kursdatumen placeringen av kurssektionen i studentens tidigare, aktuella och framtida registreringslista.

Obs! Start- och slutdatum för sektioner kan läggas till av lärosätets studentinformationssystem (SIS).

Öppna konto

Öppna konto

I Global navigering klickar du på länken Administratör (Admin) [1], och klickar sedan på kontots namn [2].

Öppna kurser

Öppna kurser

Klicka på länken Kurser (Courses) i kursnavigeringen.

Obs! När du öppnar ett konto återställs det till standardinställningen, som är sidan Kurser.

Hitta kurs

Hitta kurs

Använd filter- och sökalternativen för att hitta kursen i kontot.

Öppna användarinställningar

I kurslistan, klicka på kursikonen Inställningar.

Öppna Sektion

Öppna Sektion

Klicka på sektionens namn.

Redigera sektion

Redigera sektion

Klicka på knappen Redigera sektion (Edit Section).

Ställ in startdatum

Ställ in kursstartdatum

Klicka på Starta (Starts) kalender ikonen [1]. Välj ett nytt startdatum för sektionen [2].

Ställ in slutdatum

Ställ in slutdatum

Klicka på ikonen Slutar (Ends) [1]. Välj ett nytt slutdatum för sektionen [2].

Obs! Slutdatum inträffar exakt vid den tidpunkt de är inställda på. Om t.e.x. sluttiden för en sektion är inställd på 23.59 kommer sektionen att avslutas 23.59.00.

Begränsa studentdeltagande

Begränsa studentdeltagande

Om du inte vill låta studenter att delta i kurssektionen utanför sektionsdatumen ska du markera kryssrutan Studenter kan endast delta i kursen mellan dessa datum (Students can only participate in the course between these dates) [1]. Om du markerar den här kryssrutan skapas en sektionsåsidosättning och skriver över kursdatumen. Studenter kan endast delta i kurssektionen mellan sektionsdatumen och kurssektionen kommer att vara i ett skrivskyddad läge utanför kurssektionens datum.

Den här kryssrutan påverkar endast student- och observatörsroller. För alla andra roller gäller terminsdatumen.

Anteckningar:

  • Åsidosättningsdatum för sektioner skapas endast när kryssrutan Studentdeltagande (Student Participation) är markerad.
  • Om kryssrutan Student Participation (Studentdeltagande) inte markeras i kursinställningarna kan studenter delta i kurssektionens före och efter start- och slutdatum, och deltagande alltid kommer att följa kursdatumen. Om en kurs inte innehåller kursdatum används terminsdatum.
  • Om kryssrutan Student Participation (Studentdeltagande) inte är markerad avgör sektionsdatumen placeringen av kursen i studentens tidigare, aktuella och framtida registreringslista.

Uppdatera sektion

Uppdatera sektion

Klicka på knappen Uppdatera sektion (Update Section).