Hur raderar jag en uppladdad filinlämning för en uppgift som administratör?

Som administratör kan du radera en students uppgiftsinlämning i SpeedGrader. Detta ger dig möjlighet att hantera olämpliga inlämningar eller inlämningar som du i annat fall hade varit tvungen att ta bort från kursen.

Anteckningar:

  • Alternativet att radera uppgiftsinlämningar är endast tillgängligt för administratörer med behörigheten Användare – agera som.
  • Endast uppgiftsinlämningar som laddats upp i filformat kan raderas av en administratör.

Öppna konto

Öppna konto

I Global navigering klickar du på länken Administratör (Admin) [1], och klickar sedan på kontots namn [2].

Öppna kurs

Använd kursfiltren [1] eller sökalternativen [2] för att hitta kursen i kontot.

För att öppna en kurs, klicka på namnet på kursen du vill öppna [3].

Öppna Uppgifter

Öppna Uppgifter

Klicka på länken Uppgifter (Assignments) i kursnavigeringen.

Öppna uppgift

Öppna uppgift genom att klicka på uppgiftens namn.

Öppna SpeedGrader

Klicka på länken SpeedGrader.

Radera inlämning

Hitta länken till inlämningsfilen [1]. Klicka sedan på ikonen Radera [2].

Bekräfta borttagning

Bekräfta borttagning

För att bekräfta att du vill ta bort inlämningsfilen klickar du på knappen OK.

Visa raderad fil

När filen har raderats visas ett meddelande i SpeedGrader för att informera läraren om att filen raderats [1].  Inlämningsfilen ersätt även av File_Removed.pdf [2].