Hur hanterar jag profilbilder för användare i ett konto?

Om ditt konto har aktiverad profilbilder för dina användare, kan du hantera alla profilbilder för ditt konto. Profilbilder är publika och godkänns automatiskt när användare laddar upp en bild i sina inställningar. Genom att använda profilbilder kan det bli lättare att se användarna i ditt konto och att genom att hantera dem blir det enklare att hålla dem lämpliga.

Om gravatarer har aktiverats för ett lärosäte i kontoinställningarna, och om en användare har en gravatar men väljer att inte ladda upp en profilbild visas gravataren som den användarens profilbild.

Om en student visar en annan students användarinformation i en kurs och rapporterar en profilbild som olämplig kan du granska de profilbilderna och godkänna, låsa eller radera bilden. I kurser kan lärare ta bort profilbilder helt från en användares informationssida.

Öppna konto

Öppna konto

I Global Navigation, klicka på länken Administratör (Admin) [1], och klicka sedan på namnet på kontot [2].

Öppna Personer

Öppna Personer

I Kontoinställningar, klicka på länken Personer.

Hantera profilbilder

Hantera profilbilder

Klicka på länken Hantera profilbilder (Manage Profile Pictures).

Visa profilbilder

Visa profilbilder

Du kan visa och filtrera profilbilder med följande kategorier.

  • Inlämnade [1]: bilder som har lämnats in men inte godkänts eller raderats
  • Rapporterade [2]: bilder som har rapporterats
  • Godkända, Rapporterade igen [3]: bilder som har godkänts och rapporterats på nytt
  • Alla [4]: alla bilder inom kontot

Hantera profilbild

I varje kategori kan du hantera enskilda profilbilder med länkar för att godkänna, låsa eller radera bilden [1]. Om du låser profilbilden innebär det att bilden är godkänd men att användaren inte kan ändra den. Låsta profilbilder kan låsas upp när som helst.

Varje status (förutom Inlämnade) innehåller en ikon [2]:

  • godkända profilbilder har ett kryssmärke
  • låsta profilbilder har ett lås
  • rapporterade profilbilder har en varning