Vilka studentinformationsystem (SIS)-integreringar är tillgängliga i Canvas?

Instructure stöder integreringar med flera SIS-system. Dessa integreringar kan kräva en SFTP-konfigureation, eller kan använda API:er från LIS, SIF 2.0 och OneRoster 1.1 för att dela information mellan SIS och Canvas. Läs mer om Canvas SIS-integreringar.

De flesta Canvas SIS-integreringar är dubbelriktade:

  • SIS till Canvas-etablering: Ändringar i SIS-studentlistor (användaruppdateringar, kurser, registreringar m.m.) synkroniseras till Canvas via enkelriktad dataöverföring från SIS till Canvas. Synkroniseringsscheman för studentlistor konfigureras vid implementeringen och kan hanteras av administratören.
  • Canvas till SIS – tillbakasändning av omdöme (GPB): Uppdateringar av Canvas-uppgifter och omdömesbok synkroniseras till SIS-omdömesböcker via enkelriktad dataöverföring från Canvas till SIS. Lärare kan manuellt synkronisera omdömen från Canvas till SIS. Lärosäten kan också konfigurera automatiska synkroniseringsscheman av omdömen vid implementeringen.

För mer information om SIS-integreringar, gå till Canvas SIS-guider (Canvas Student Information Systems guides). Du kan också gå till Administratörsgruppen för Canvas Community (Canvas Community Admin Group).

Obs! Om ditt lärosätes SIS inte finns med på listan över Instructure-stödda integreringar, är det möjligt att du kan konfigurera en Canvas SIS-integrering. För mer information om hur du konfigurerar en Canvas-SIS-integrering, kontakta din SIS-leverantör.

Instructure-stödda SIS-integreringar

Instructure har stöd för Canvas-integreringar med följande SIS-system.

*Denna integrering har för närvarande inte stöd för tillbakasändning av omdöme (GPB).

Övriga SIS-integreringar

Om ditt lärosätes SIS-leverantör inte finns i listan ovan är det möjligt att din SIS-leverantör erbjuder stöd för Canvas-integrering. För mer information, kontakta din SIS-leverantör .

Alternativt kan du använda SIS-importverktyget (SIS Import Tool) för att massuppladda ditt lärosätes SIS-data till Canvas. Läs mer om Dokumentation för Canvas/SIS-importformat (Canvas SIS Import Format Documentation) och Dokumentation om Canvas API (Canvas API documentation).