Hur ser jag min kundkunskapsbas i fältadministratörskonsolen?

Som fältadministratör kan du visa och redigera kundkunskapsbaser (KB:er) från fältadministratörskonsolen. Med kundkunskapsbaser kan du dela information specifik för lärosätet med representanter som arbetar med användarens supportärenden.

Obs! Funktionerna i fältadministratörskonsolen kan variera beroende på konto- och användarinställningar. Beroende din rolls behörigheter kan du kanske inte se eller använda funktionerna som beskrivs under den här lektionen.

Öppna kundkunskapsbaser

Från startsidan i fältadministratörskonsolen, klicka på fliken Kundkunskapsbas (Customer KB).

Öppna konto-KB

Klicka på kontonamnet för det konto som innehåller den kundkunskapsbas som du vill se [1].

För att filtrera konton som visas på sidan, klicka på ikonen Filter (Filter) [2].

Visa KB-inmatningar

För att se information för en inmatning, klicka på inmatningsnamnet.

Visa information om inmatningen

Varje KB-inmatning innehåller följande uppgifter:

  • Inmatningens namn [1]
  • Berörda roller [2]
  • Standardhantering av ärenden [3]: tillhandahålla ytterligare information, text och nyckelord som supportrepresentanter kan använda när de hanterar ett ärende i relation till inmatningen
  • Uppdateringsbegäran [4]: innehåller information som bör läggas till i inmatningen. När dessa uppdateringar körs, klicka på markera kryssrutan Information uppdaterad (Details Updated) [5].
  • Användare som skapade inmatningen [6]
  • Användare som senast ändrade inmatningen [7]

Redigera inmatning

För att redigera ett inmatningsfält, klicka på ikonen Redigera (Edit) [1].

För att redigera en hel KB-inmatning, klicka på knappen Redigera (Edit) [2]. För att radera en KB-inmatning, klicka på knappen Radera (Delete) [3]. För att klona en KB-inmatning, klicka på knappen Klona (Clone) [4].

Visa information om KB

För att se informationen för din kundkunskapsbas (KB), klicka på fliken Information (Details) [1]. Informationen innehåller varningar [2], kontaktinformation [3], primära direktiv [4], kontoterminologi [5], ärenderoutning [6] och kontoinformation [7].

För att redigera KB-informationen, klicka på ikonen Redigera (Edit) [8].