Hur visar jag och hanterar omdömesscheman i ett konto?

Du kan se och hantera dina kontons omdömesscheman, däribland omdömesscheman du skapat för ditt konto. Du kan också redigera, duplicera, arkivera, återställa och radera omdömesscheman vid behov.

Alla omdömesscheman som skapas i ditt konto visas i underkonton.

Öppna konto

Öppna konto

Klicka på länken Administratör (Admin) [1], och sedan på kontots namn [2].

Öppna bedömning

Öppna bedömning

I kontonavigeringen, klicka på länken Bedömning (Grading).

Öppna omdömesscheman

Öppna omdömesscheman

Klicka på fliken Omdömesscheman (Grading Schemes).

Visa omdömesscheman

Sidan Omdömesscheman visar alla omdömesscheman för ditt konto.

Lägg till nytt omdömesschema

Lägg till nytt omdömesschema

För att lägga till ett omdömesschema för ett konto, klicka på knappen Lägg till nytt omdömesschema (Add New Grading Scheme).

Hantera omdömesscheman

För att söka efter ett omdömesschema anger du namnet i fältet Sök … (Search...) [1].

För att öppna ett omdömesschema klickar du på omdömesschemats namn [2].

För att sortera omdömesscheman alfabetiskt (stigande eller fallande) klickar du på ikonen Pil (Arrow) [3].

För att se de platser där omdömesscheman används klickar du på länken Visa kurser och uppgifter (Show courses and assignments) [4].

För att duplicera omdömesschemat, klicka på ikonen Duplicera (Duplicate) [5].

För att redigera ett omdömesschema, klicka på ikonen Redigera (Edit) [6].

För att arkivera ett omdömesschema, klicka på ikonen Arkivera (Archive) [7].

För att ta bort omdömesschemat, klicka på ikonen Radera (Delete) [8].

För att återställa ett omdömesschema efter arkivering klickar du på ikonen Återställ (Unarchive) [9].

Anteckningar:

  • Redigering av namn och beskrivning för det omdömesschema som för närvarande används medger inte redigering av procenttal eller poäng i omdömesschemat.
  • Ett omdömesschema som etablerats på kursnivå kan inte raderas, arkiveras eller redigeras på kontonivå.
  • Ett omdömesschema som skapats på kontonivå kan inte raderas, arkiveras eller redigeras på kursnivå.
  • Du kan bara redigera omdömesscheman som inte har använts för bedömning.
  • Om ett omdömesschema används för att bedöma en student i en kurs kan du inte radera schemat från kontot.
  • Ett omdömesschema som används kan arkiveras och sedan återställas till ett aktivt tillstånd.
  • Ett arkiverat omdömesschema kan inte användas i framtida kurser eller uppgifter om inte schemat har återställts.
  • Det går inte att arkivera standardomdömesschemat i Canvas.
  • När du kopierar eller exporterar en kurs kopieras eller exporteras inte arkiverade standardomdömesscheman.