Hur importerar jag SIS-data till ett Canvas-konto?

Du kan ladda upp SIS-data via länken SIS-import (SIS Import) i kontoinställningarna. SIS-data är endast tillgängliga på kontonivå och kan inte läggas till i underkonton.

SIS-importsidan stöder några format för standardimporter till Canvas: Instructure-formaterade CSV:er eller zippade CSV:er, IMS Enterprise Specification XML-filer eller XML-filer med resultat från ändring av omdöme från Banner. Filer kan anges som en full batchuppdatering och för att åsidosätta ändringar i användargränssnittet.

Försäkra dig om att du är medveten om riskerna med dessa uppladdningsalternativ. Du kan lära dig mer om riskerna i SIS-importlektion (SIS Imports lesson).

API-behandling

SIS-importer läggs till i en kö som behandlar varje importerad CSV separat (oavsett om den laddats upp separat eller i en zippad fil). Importfel visas på sidan SIS-import (SIS Import).

API-rutin

Innan du importerar SIS- information, bör du öva i att använda API:t för att hantera SIS-data. Du bör även använda din testmiljö för att undvika konflikter med dina livedata från produktionen. När du har bekräftat dina data i din testmiljö kan du implementera din SIS-integration igen i din produktionsmiljö. Vissa alternativ för SIS-data är endast tillgängliga via API:t.

Anteckningar:

  • SIS-importer måste aktiveras av din CSM-chef (Customer Success Manager) innan filerna kan laddas upp till ditt konto.
  • Import av SIS-filer är en kontobehörighet. Om du inte har åtkomst till hantering av SIS-filer har din institution begränsat den här funktionen.
  • Innan behörigheter tilldelas en användarroll måste du försäkra dig om att rollen du vill tilldela användare finns i ditt konto. Lär dig skapa en roll på kontonivå.

Öppna konto (Account)

Öppna konto (Account)

I Global navigering klickar du på länken Administratör (Admin) [1], och klickar sedan på kontots namn [2].

Öppna SIS-import

Öppna SIS-import

Klicka på länken SIS-import (SIS Import) i kontonavigeringen.

Välj fil

Välj fil

Klicka på knappen Välj fil (Choose File) och leta reda på SIS-importfilen på din dator.

Välj importtyp

Välj importtyp

I menyn Importtyp (Import Type) väljer du importtyp för din uppladdning till Canvas. Som standard är CSV-importalternativet valt i menyn.

Ange fullständig batchuppdatering

Ange fullständig batchuppdatering

Om du vill skapa en fullständig batchuppdatering markerar du kryssrutan Detta är en fullständig batchuppdatering (This is a full batch update) [1]. I rullgardinsmenyn Termin (Term) [2] väljer du termin för den fullständiga batchuppdateringen. Med det här alternativet kan kurser, sektioner eller registreringar med en SIS-ID-post i Canvas som är länkad till terminen som valts i rullgardinsmenyn tas bort. För inskrivningar innebär detta val den länkade användaren och kurs/sektioner kräver SIS-ID:er. En Canvas-post raderas om den inte inkluderas i den aktuella importfilen.

Det här alternativet påverkar endast data som skapats via tidigare SIS-importer. Till exempel, manuellt skapade kurser tas inte bort även om de inte visas i den nya SIS-importen.

Anteckningar: Försäkra dig om att du är medveten om riskerna innan du väljer det här alternativet.

 

Åsidosätt ändringar i gränssnittet

Åsidosätt ändringar i gränssnittet

Om du vill åsidosätta ändringar i användargränssnittet markerar du kryssrutan Åsidosätt ändringar i gränssnittet (Override UI changes) . Den här ändringen gör att Canvas skriver över "klibbiga data" som ändrats av användare i deras konton med de data som du importerar.

  • Om den här kryssrutan inte är markerad under en ny användarimport åsidosätts inga namnändringar i gränssnittet, men om användaren tog bort sin listade e-postadress läggs den till igen men inte som standard,
  • Om den här kryssrutan är markerad under en ny användarimport kommer det fullständiga namnet eller det sorterbara namnet att ändras, men visningsnamnet ändras inte. E-postadressen läggs till men är fortfarande inte markerad som standard.

Välj gränssnittsalternativ

Genom att åsidosätta gränssnittsändringar blir en av två alternativ möjliga: behandla som ändringar i gränssnittet eller rensa tillståndet för ändringar i gränssnittet. Du kan endast välja ett av alternativen.

Om du vill välja ett av alternativen, markerar du kryssrutan bredvid detta:

  • Behandla som ändringar i gränssnittet (Process as UI changes)[1]: åsidosätter ändringar i gränssnittet som "klibbiga" data. Alla data agerar som om ändringarna faktiskt uppdaterats manuellt i gränssnittet
  • Rensa tillstånden för ändringar i gränssnittet (Clear UI-changed state)[2]: tar bort "klibbigheten" för alla data i importen. Framtida importer med dessa data kommer inte att visa att data i gränssnittet är "klibbiga"

Behandla data

Behandla data

Klicka på knappen Behandla data (Process Data) .

Visa importerade data

Visa importerade data

När importen har behandlats visar Canvas resultatet i en importfil, tillsammans med upp till 50 fel och varningar. Om du importerade en fullständig batchuppdatering visar resultaten även antalet borttagna objekt från kontot. Borttagna objekt inkluderar registreringar, kurser och sektioner.

När du har uppdaterat sidan visas den här informationen på SIS-importsidan under rubriken Senaste batchen tills nästa import görs.

Nedladdningsfel

Nedladdningsfel

Om du vill ladda ned alla varningar och fel från din senaste importfil går du tillbaka till SIS-importsidan. Under rubriken Senaste batchen klickar du på ikonen Senaste batchen. Ikonen laddar ned en CSV-fil med alla fel och varningar från din senaste import.

Du kan även använda API:et för SIS-importfel (Import Errors API) för att få ytterligare information om felsökning och som tillhandahåller radnumret i CSV:n där felet inträffade.

Obs!

  • Du kan behöva uppdatera sidan för att kunna se nedladdningsikonen.
  • Om rapporten laddas ned upphör länken att gälla efter en timme. Om sidan uppdateras genereras en ny URL som är aktiv i en timme.