Hur justerar jag ett lärandemål med en matris i ett konto?

Du kan justera lärandemål i ditt konto till en matris. Matriser används för att hjälpa studenter förstå förväntningarna på en uppgift och hur deras inlämningar kommer att betygsättas. Lärandemål kan justeras med en matris för att lägga till uppgifter och för att mäta prestation.

För att justera ett lärandemål, måste lärandemålet redan existera för ditt konto. Läs om hur du skapar lärandemål för konto.

Anteckningar:

  • Lärandemål kan läggas till matriser, men matriser kan inte läggas till lärandemål.
  • Matriser kan inte redigeras när de har lagts till mer än en uppgift i en kurs.

Öppna konto (Account)

Öppna konto (Account)

I Global Navigation, klicka på länken Administratör (Admin) [1], och klicka sedan på namnet på kontot [2].

Öppna matriser (Open Rubrics)

Öppna matriser (Open Rubrics)

I kontonavigeringen, klicka på länken Matriser (Rubrics).

Öppna Matris

Öppna Matris

Klicka på namnet på en matris.

Skapa matris (Create Rubric)

Skapa matris (Create Rubric)

För att skapa en ny matris, klicka på knappen Lägg till matris .

Ändra matris

Klicka på knappen Redigera matris.

Hitta lärandemål

Hitta lärandemål

Klicka på länken Hitta lärandemål.

Importera lärandemål

Hitta och välj lärandemålet du vill justera [1]. Om du vill använda kriteriet för poängsättning, klicka på kryssrutan Använd detta kriterium för att sätta poäng [2]. Klicka på knappen Importera (Import) [3].

Anteckningar: Tillgängliga lärandemål kan variera efter institution.

Bekräfta import

Bekräfta import

Klicka på knappen OK.

Uppdatera matris

Visa det justerade lärandemålet [1]. Klicka på knappen Uppdatera matris (Update Rubric) [2].