Hur konfigurerar jag en extern app för ett konto med ett klient-ID?

Externa appar som har stöd för LTI 1.3 och LTI Advantage kräver konfiguration med ett klient-ID. Du hittar klient-ID:et genom att konfigurera en LTI-nyckel på sidan Utvecklarnycklar.

Anteckningar:

  • Manuell konfiguration av extern app är en kontobehörighet. Om du inte kan konfigurera en extern app har den här behörigheten inte aktiverats för din användarroll.
  • Inaktivering eller aktivering av LTI-nyckeln tar bort applikationens installationer.

Öppna konto

Öppna konto

Klicka på länken Administratör (Admin) [1], och sedan på kontots namn [2].

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

Klicka på länken Inställningar (Settings) i kontonavigeringen.

Öppna appar

Öppna appar

Klicka på fliken Apper (Apps).

Visa App-konfigurationen

Visa App-konfigurationen

Om du vill konfigurera en app, klicka på knappen Visa appkonfiguration (View App Configurations).

Lägg till ny app

Lägg till ny app

Klicka på knappen Lägg till app (Add App).

Ange konfigurationstyp

Ange konfigurationstyp

Välj konfigurationstyp i rullgardinsmenyn och ange konfigurationstypen till Genom klient-ID (By Client ID).

Ange klient-ID

Ange klient-ID

Ange klient-ID:t i fältet Klient-ID (Client ID) [1].

Klicka sedan på knappen Submit (Skicka in) [2].

Obs! Om du inte har ett klient-ID måste du först konfigurera en LTI-nyckel.

Visa felmeddelande

Visa felmeddelande

Om det inskickade klient-ID:t inte kan hittas i utvecklarnycklarna för ditt konto visar Canvas ett felmeddelande.

Installera app

Klicka på knappen Installera (Install) för att installera appen.

Visa app

Visa app

Visa din app på sidan Externa appar (External Apps) [1].

För att hantera din app, klicka på ikonen Inställningar [2].

För att redigera appen, klicka på länken Redigera (Edit) [3]. För att hantera applaceringar, klicka på länken Placeringar (Placements) [4].

Om appen har stöd för LTI Advantage, kan även menyn Inställningar (Settings) visas som en Distributions-ID-länk.

För att visa appens distributions-ID klickar du på länken Distributions-ID (Deployment ID) [5]. Appleverantörer som använder LTI Advantage kan behöva detta distributions-ID för att appen ska fungera.

För att radera appen, klicka på länken Radera (Delete) [6].