Hur kan jag se registreringar för en användare i ett konto?

Som administratör kan du visa alla kurser och kontoregistreringar för en användare i ditt konto.

På den här sidan kan du också snabbt avregistrera en användare från valfri kurs, grupp eller konto, vid behov. På kontonivå får avregistrering av en användare från en kurs samma resultat som att ta bort en registrering för en kurs, förutom att du kan avregistrera användaren från flera kurser eller grupper samtidigt.

Registreringar hanteras vanligtvis automatiskt i Canvas via CSV-filer från studentinformationssystemet.  Men om dina lärare har behörighet att lägga till eller ta bort användare kan registreringar hanteras manuellt av en kurslärare.

Obs! CSV-filer för SIS-registrering som innehåller värden för start_date och end_date åsidosätter terminsdatum, kursdatum och sektionsdatum.

Öppna konto

Öppna konto

I Global Navigation, klicka på länken Administratör (Admin) [1], och klicka sedan på namnet på kontot [2].

Öppna Personer

Öppna Personer

I Kontonavigering, klicka på länken Personer (People).

Hitta användare

Använd filtret och sökalternativ för att hitta användaren på kontot.

Öppna Användarprofil

Öppna Användarprofil

I sökresultaten, klicka på användarens namn.

Visa registreringar

Registreringar finns i sektionen Registreringar (Enrollments). Registreringar är uppdelade i kurser [1] och grupper [2].

Om en användare har lagts till i ett konto visar även sektionen Registreringar en lista över konton där användaren finns med [3].

Visa kursinformation

Sektionen Kurser visar alla kurser där användaren är registrerad.

Varje kurs inkluderar kursnamn [1], den termin där kursen finns [2], användarens registreringsstatus [3] och användarens roll [4].

För att öppna kursen, klicka på kursens namn.

Visa gruppinformation

Visa gruppinformation

Sektionen Grupper visar alla grupper i vilka användaren är registrerad.

Varje grupp inkluderar gruppnamn [1] och namnet på den kurs eller det konto där gruppen finns [2].

För att öppna gruppen, klicka på gruppnamnet.

Obs! För att avregistrera en användare från en grupp måste du öppna kontot eller kursen för att hantera användarens registrering.

Visa kontoinformation

Visa kontoinformation

Sektionen Konton visar alla konton där användaren finns registrerad som kontoadministratör.

För att öppna kontot, klicka på kontots namn.

Avregistrera användare

Avregistrera användare

För att avregistrera en användare från en kurs, grupp eller konto, leta upp motsvarande sektion i registreringslistan. Bredvid kursen, gruppen eller kontot som du vill avregistrera användaren från, klicka på ikonen Radera [1] och klicka sedan på knappen OK [2]. Användaren kommer inte längre att ha åtkomst till kursen, gruppen eller kontot.