Hur hanterar jag inställningar för SIS-integrationer för ett konto?

När du integrerar ett SIS-system (Student Information System) i Canvas kan du hantera SIS-valideringar och synkroniseringsinställningar för uppgifter för alla underkonton och kurser.

Även efter att lärare har ställt in att alla uppgifter ska skickas till SIS-systemet kan de fortfarande hantera uppgifter i sina kurser och manuellt ta bort individuella uppgifter, bedömda diskussioner eller quiz de inte vill ska skickas till ditt SIS-system. Uppgifter kan hanteras från sidan Uppgifter och sidan Quiz, eller så kan de hanteras när en SIS-uppgift, SIS-bedömd uppgift eller ett SIS-quiz skapas Men, om synkroniseringsvalidering har konfigurerats måste lärare anpassa sina uppgifter efter valideringsinställningarna.

Anteckningar:

  • SIS-system måste konfigureras av din CSM-ansvariga.
  • Den här funktionen är endast tillgänglig om funktionsalternativet Inställningar för nya SIS-integrationer har aktiverats för ditt konto. Observera att inställningarna inte kommer att visas om inte funktionsalternativet har aktiverats. Om funktionsalternativet Inställningar för SIS-integrationer inte har aktiverats kan du ändå aktivera SIS-inlämningar i kontoinställningarna.
  • Läs mer funktionsförhandsgranskningar i lektion om kontofunktioner.

Öppna konto

Öppna konto

Klicka på länken Administratör (Admin) [1], och sedan på kontots namn [2].

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

Klicka på länken Inställningar (Settings) i kontonavigeringen.

Se Inställningar (Settings)

Visa fliken Kontoinställningar (Account Settings)

Visa Inställningar för SIS-integrationer

Visa Inställningar för SIS-integrationer

På fliken Kontoinställningar (Account Settings), leta upp sektionen Inställningar för SIS-integrationer.

Ange anpassat SIS-namn

Ange anpassat SIS-namn

Om du vill visa din SIS-leverantörs namn i Canvas-kurser, ange namnet i fältet Anpassat SIS-namn. Namnet visas i SIS-kryssrutan i uppgifter, bedömda diskussioner och quiz i Canvas. Detta alternativ hjälper lärare som kanske inte känner till vad ett SIS-system är, men känner till en inställning som kan identifieras med SIS-namnet (t.ex. PowerSchool).

Aktivera SIS-importer

Aktivera SIS-importer

Om du vill låta användare med SIS-behörigheter importera CSV-filer från ditt SIS-system, markera kryssrutan SIS-importer (SIS Imports).

Inkludera integrations-ID:n

Inkludera integrations-ID:n

Din CSM-ansvariga kan på begäran tillåta dig att inkludera integrations-ID:n i exporter från omdömesboken. Integrations-ID:n är sekundära unika identifierare som är användbara för mer komplexa SIS-integrationer och som vissa lärosäten kräver. För att generera rapporten Omdömesexport med kolumnen Integrations-ID och för att tillåta att även exporter från omdömesboken innehåller kolumnen Integrations-ID, markera kryssrutan Inkludera Integration-ID:n i exporter från omdömesboken (Include Integration IDs in the gradebook exports).

Aktivera SIS-synkronisering

Aktivera SIS-synkronisering

Om du vill aktivera SIS-synkronisering, markera kryssrutan SIS-synkronisering (SIS Syncing). Med den här inställningen kan du hantera alla arbetsflöden som associeras med att skicka SIS-data tillbaka till din SIS-leverantör.

Visa Inställningar för SIS-synkronisering

Du kan aktivera fyra arbetsflödesinställningar med SIS-synkronisering. Dessa inställningar anger standard för alla uppgifter i alla kurser. Men kurslärare hanterar vilka uppgifter som ska synkroniseras genom att välja alternativet Synkronisera till SIS (Sync to SIS) i en bedömd uppgift eller växlingsreglaget Synkronisera till SIS (Sync to SIS) på sidan Uppgiftsindex (Assignment Index Page).

Obs! Den här inställningen har för närvarande inte stöd för synkronisering av ett slutligt omdöme eller ett mitterminsomdöme, men detta kommer att läggas till i framtida versioner.

Aktivera SIS-synkronisering

Lås den här inställningen för underkonton [1]: Den här inställningen låser alla valda SIS-synkroniseringsinställningar för alla underkonton. Administratörer för underkonton kan inte ändra SIS-inställningar.

Ange standard för SIS-synkroniseringar för uppgifter, quiz och omdömesdiskussioner [2]: Den här inställningen visar det anpassade SIS-namnet i kryssrutan Synkronisera till (Sync to) [SIS] i uppgifter, bedömda diskussioner och quiz i Canvas. Alla bedömda uppgifter, bedömda diskussioner och bedömda quiz aktiveras för att skickas tillbaka till SIS-systemet som standard. (I quiz gäller inte den här inställningen för övningsquiz och undersökningar.) SIS-namnet visas också i kryssrutan när du skapar ett uppgiftsskal på sidan Uppgifter.

Kräv inlämningsdatum för uppgift [3]: Den här inställningen kräver att alla uppgifter, bedömda diskussioner och quiz innehåller ett inlämningsdatum. Om ett inlämningsdatum för en kurs inte inkluderas i en bedömd uppgift, uppmanar Canvas användaren att lägga till ett. Det går inte att spara uppgiften förrän ett inlämningsdatum har sparats eller alternativet Synkronisera till SIS har inaktiverats för uppgiften.

Validering av inlämningsdatum baseras på uppgiftens konfiguration:

  • Om uppgiften tilldelats Alla, valideras inlämningsdatumet mot kursdatumet. Om kursen inte innehåller ett åsidosättningsdatum för kursen valideras uppgiften mot terminsdatumet.
  • Om uppgiften tilldelats en eller flera sektioner, valideras inlämningsdatumet mot sektionsdatumet. Om sektionen inte innehåller ett åsidosättningsdatum för sektionen valideras uppgiften mot kurs- eller terminsdatumet.
  • Om uppgiften tilldelas en eller fler studenter, valideras för närvarande inte uppgiften.
  • Om uppgiften tilldelas en eller fler studenter som använder Måluppfylleseväg, valideras för närvarande inte uppgiften.

Begränsa längden på uppgiftsnamn (max 255) [4]: Den här inställningen begränsar namn på uppgifter till ett specifikt antal tecken, vilket bör baseras på SIS-leverantörens längdbegränsning, om sådan finns. Ange maxantalet tecken som tillåts i fältet Tecken (Characters) [5]. Om en uppgifts namn i en kurs överskrider antalet angivna tecken kommer Canvas att meddela användaren att uppgiftens namn är för långt. Det går inte att spara uppgiften förrän längden på namnet har ändrats eller alternativet Synkronisera till SIS har inaktiverats för uppgiften.

Obs! Om inget antal anges använder Canvas standardinställningen på 255 tecken, oavsett om kryssrutan markeras eller inte.

Inaktivera "Post to SIS" automatiskt för uppgifter när omdömesperioden stänger [6]: Med den här inställningen inaktiveras alternativet Synkronisera till SIS (Sync to SIS) för uppgifter, quiz och bedömda diskussioner, vilket förhindrar att omdömen synkroniseras till skolans SIS-system efter att omdömesperioden har stängts.

Uppdatera inställningar

Uppdatera inställningar

Klicka på knappen Uppdatera inställningar (Update Settings).