Hur konfigurerar jag en extern app för ett konto med en LTI 2-registrerings-URL?

Visa appar för identifiering av likhet kan konfigureras med hjälp av en LTI 2-registrerings-URL. I denna lektion visar vi hur du kan lägga till ett externt verktyg genom att använda en URL från den externa appens leverantör. Vill du lära dig mer om hur du konfigurerar externa appar, gå till Edu App Center.

Anteckningar:

  • Du kan även konfigurera appar genom att använda en LTI 2-registrerings-URL i underkonton.
  • Konfiguration av en extern app är en kontobehörighet. Om du inte kan konfigurera en extern app har den här behörigheten inte aktiverats för din användarroll.

Öppna konto

Öppna konto

I Global Navigation, klicka på länken Administratör (Admin) [1], och klicka sedan på namnet på kontot [2].

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

I Konto navigering (Account Navigation), klicka på Inställningar (Settings) länken.

Öppna appar

Öppna appar

Klicka på fliken Appar.

Visa App-konfigurationen

Om du vill konfigurera en app, klicka på knappen Visa appkonfiguration (View App Configurations).

Lägg till ny app

Klicka på knappen Lägg till app(Add App).

Välj konfigurationstyp

Ange konfigurationstyp

Klicka på rullgardinsmenyn Konfigurationstyp (Configuration Type) och välj Efter LTI 2-registrerings-URL.

Lägg till registrerings-URL

Lägg till registrerings-URL

Ange URL:en i fältet Registrerings-URL (Registration URL), ange URL:en för appen.

Appar konfigureras och rekommenderas för att ingå som säkra länkar (HTTPS).

Starta registreringsverktyget

Starta registreringsverktyget

Klicka på knappen Starta registreringsverktyget (Launch Registration Tool).

Obs! Du kan behöva bekräfta inställningarna eller tillhandahåll ytterligare information i registreringsverktyget.

Verifiera appen

Verifiera appen

Om appen redan har lagts till i kontot, verifierar Canvas att du fortfarande vill installera appen.

För att fortsätta, klicka på knappen Ja, installera verktyget (Yes, Install Tool).

Visa app

Visa den externa appen.

För att hantera appen, klicka på ikonen Inställningar [1]. För att redigera appen, klicka på länken Redigera (Edit) [2]. För att hantera applaceringar, klicka på länken Placeringar (Placements) [3]. För att radera appen, klicka på länken Radera (Delete) [4].