Hur hanterar jag placeringar för externa verktyg för ett konto?

Du kan hantera placeringar för en extern app i ditt konto. Placeringar avgör var en app kan ses och användas i Canvas.

Applaceringskategorier inkluderar kursnavigering, kontonavigering, användarnavigering, inlämningar av läxor, knappen Innehållsredigeraren, migreringsurval, länkurval (moduler) och uppgiftsurval.

När du hanterar applaceringar kan du ställa in placeringar som aktiva eller inaktiva. Aktiva placeringar visas i Canvas-funktionsområde i Applaceringsmenyns lista. Inaktiva placeringar tas bort från Canvas-funktionsområde i Applaceringsmenyns lista.

Obs! Hantering av placering av externa mappar på sidan Appkonfiguration (App Configuration) i kontoinställningarna gäller endast för LTI 1.1-verktyg.

Öppna konto

Öppna konto

Klicka på länken Administratör (Admin) [1], och sedan på kontots namn [2].

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

Klicka på länken Inställningar (Settings) i kontonavigeringen.

Öppna appar

Klicka på fliken Appar (Apps).

Visa App-konfigurationen

Visa App-konfigurationen

Om du vill konfigurera en app, klicka på knappen Visa appkonfiguration (View App Configurations).

Öppna Placeringar

Öppna Placeringar

Sök upp den externa app du vill hantera [1]. Klicka sedan på knappen Inställningar (Settings) [2] och välj alternativet Placeringar (Placements) [3].

Obs! När du klickar på länken Placeringar (Placements) kan det hända att du får meddelandet Inga placeringar aktiverade (No Placements Enabled). Detta meddelande indikerar att appen inte har några specificerade placeringar i Canvas.

Visa placeringar

Visa placeringar

Menyn Applaceringar visar alla placeringar för den externa appen [1]. En aktiv placering visar ikonen Kryssmärke (Checkmark) [2]. En inaktiv placering visar ikonen X [3].

Beroende på LTI-verktyget kan du se följande applaceringskategorier i menyn Applaceringar:

  • Uppgiftsurval: Konfigurera ett LTI-verktyg så att det kan väljas som en uppgift när uppgiften skapas eller redigeras.
  • Redigeringsknapp: Konfigurera ett LTI-verktyg så att det visas som en knapp i innehållsredigeraren.
  • Inlämningar av läxor: Konfigurera ett LTI-verktyg så att det visas när en student lämnar in innehåll för en uppgift. När ett verktyg har konfigurerats ser användarna ytterligare en flik när de lämnar in en uppgift online.
  • Länkurval: Konfigurera ett LTI-verktyg så att LTI kan väljas för att starta URL:er som modulobjekt.
  • Navigering: Konfigurera ett LTI-verktyg så att det visas som en länk i en navigeringen för en kurs, konto eller användare.
  • Migreringsurval: Konfigurera ett LTI-verktyg som visas i menyn Kursimporter för en kurs.

Hantera Placeringar

Hantera Placeringar

För att inaktivera en aktiv placering klicka på ikonen Kryssmärke (Checkmark) [1]. För att aktivera en inaktiv, klicka på ikonen X [2].

För att stänga menyn Applaceringar, klicka på knappen Stäng (Close) [3].