Hur ser jag mitt lärosätes offentliga kursindex som administratör?

Det offentliga kursindexet gör att alla användare inom en institution kan visa institutionens kursinnehåll offentligt i katalogformat. Du kan se en länk till det offentliga kursindexet på sidan Mina kurser.

Du kan aktivera det offentliga kursindexet från dina kontoinställningar.

Öppna kurser

Öppna kurser

I global navigation, klicka på länken Kurser (Courses)  [1], och klicka sedan på länken Alla kurser (All courses) [2].

Sök efter fler kurser

Sök efter fler kurser

I marginallisten på sidan Mina kurser, klicka på länken Sök efter fler kurser (Browse More Courses).

Visa alla Kurser

Du kan se alla kurser som har inkluderats i offentligt kursindex, och de senast skapade kurserna visas först.

Du kan se namnet på kursen [1] och en beskrivning, om någon [2].

Sök efter kurser

Du kan söka efter kurser på flera olika sätt. I namnfältet [1], kan du ange namnet på en kurs.

Du kan också söka efter kurser efter status. Om du vill se endast offentliga kurser, klicka på kryssrutan Endast offentliga kurser (Public courses only) [2]. Om du endast vill se öppna registreringskurser, klicka på kryssrutan Öppna endast registreringskurser (Open enrollment courses only) [3]. Öppna registreringskurser är kurser som du kan registrera dig för när som helst.

När du har valt dina sökalternativ, klicka på Sök (Search)-knappen [4].

Visa kurs

Om du vill se en kurs i kurslistan klickar du på namnet på kursen [1]. Om en kurs låter studenter registrera sig själva, kan du registrera dig för kursen när som helst genom att klicka på knappen Registrera dig för kursen (Join this Course) [2]. Men du kan se kursen först och registrera dig på kursens hemsida.