Hur hittar jag ett befintligt lärandemål att lägga till ett konto?

Alla lärandemål på konto- eller underkontonivån kommer att vara tillgängliga för kurser på kontot. Du kan hitta och importera Kontostandarder som är lärandemål som har skapats av dig eller andra användare med administratörsrättigheter för hela institutionen. Du kan också hitta State- och Common Core-standarder.

Du kan importera ett individuellt lärandemål eller importera hela lärandemålgruppen.

Den här artikeln visar hur du hittar ett befintligt lärandemål i den klassiska sidvyn på sidan Lärandemål. Om sidan Lärandemål i ditt konto visas annorlunda än bilderna i den här artikeln kan du läsa om hur du hittar ett befintligt lärandemål inom ett konto som har aktiverat funktionsalternativet Förbättrad lärandemålshantering.

Öppna konto (Account)

Öppna konto (Account)

I Global Navigation, klicka på Administatörslänken (Admin) [1], och klicka sedan på namnet på kontot [2].

Öppna lärandemål

Öppna lärandemål

I konto- eller underkontonavigering, klicka på länken Lärandemål (Outcomes).

Hitta lärandemål

Hitta lärandemål

Klicka på knappen Hitta (Find). Du hittar befintliga lärandemål från Konto, State eller Common Core-standarder.

Importera lärandemål

Välj namnet på en lärandemålgrupp för att se tillgängliga lärandemål [1]. Du kan också se lärandemålgrupper i andra lärandemålgrupper.

När du har hittat ett lärandemål, klicka på namnet på lärandemålet du vill importera [2]. Klicka på knappen Importera (Import) [3].

Obs! Du kan också importera en hel lärandemålgrupp.

Visa Lärandemål

Visa importerade lärandemål

Lärandemål och lärandemålgrupper importeras till den huvudsakliga lärandemålnivån; läs hur du flyttar lärandemål eller lärandemålgrupper.