Hur aktiverar jag Slack för ett konto?

Om du vill aktivera Canvas-meddelanden för alla användare i en Slack-arbetsyta, måste en användare med administratörsrättigheter i Slack skapa och installera Slack-appen för att skapa ett botåtkomsttoken. När boten skapats och verifierats, kan enskilda Canvas-användare aktivera Slack som en kontaktmetod i Canvas för att ta emot meddelanden.

Obs! Underordnade konsortiumkonton kan inte hantera Slack-inställningar.

Öppna Slack-appar

Gå till api.slack.com/apps i din webbläsare.

Om nödvändigt, logga in på ditt Slack-konto.

Skapa en ny Slack-app

Skapa en ny Slack-app

Klicka på knappen Skapa ny app (Create New App) [1].

Ge appen ett namn i fältet Appnamn (App Name) [2]. Appnamnet visas för användare i Slack-arbetsytan.

Välj ditt lärosätes arbetsyta eller den arbetsytan appen bör tillhöra i rullgardinsmenyn Slack-utvecklingsarbetsyta (Development Slack Workspace) [3].

För att skapa appen, klicka på knappen Skapa app (Create App) [4].

Lägg till OAuth-omfång

Öppna sidan OAuth och behörigheter [1].

I sektionen Omfång (Scopes) [2], klicka på knappen Lägg till ett OAuth-omfång (Add an OAuth Scope) [3].

Välj omfång

Välj omfång

Klicka på rullgardinsmenyn Lägg till behörighet efter omfång eller API-metod (Add permission by Scope or API method) [1] och välj följande OAuth-omfångsalternativ:

  • channels:manage [2]: Hantera offentliga kanaler som din Slack-app har lagts till i och skapa nya
  • chat:write [3]: Skicka meddelanden som din Slack-app
  • groups:write [4]: Hantera privata kanaler som din Slack-app har lagts till i och skapa nya
  • im:write [5]: Starta direktmeddelanden med personer
  • mpim:write [6]: Starta gruppdirektmeddelanden med personer
  • users:read [7]: Visa personer i arbetsytan
  • users:read.email [8]: Visa e-postadresser för personer i arbetsytan

Installera app

Installera app

För att spara och installera appen, klicka på knappen Installera appen i arbetsytan (Install App to Workspace).

Tillåt åtkomst till appens arbetsyta

Tillåt åtkomst till appens arbetsyta

Ett meddelande visas som begär behörighet för appen att ansluta till Slack-arbetsytan.

Klicka på knappen Tillåt .

Kopiera botåtkomsttoken för Slack

Kopiera botåtkomsttoken för Slack

När appen skapats i Slack, klicka på länken Installera app (Install App) [1].

Lokalisera botåtkomsttoken för OAuth-användare och klicka på knappen Kopiera (Copy) [2].

Lägg till API-token för Slack

På sidan Kontoinställningar i Canvas, gå till sektionen Slack API-token och klistra in den kopierade token i fältet Ny API-nyckel för Slack (New Slack API Key) [1].

Klicka på knappen Uppdatera inställningar (Update Settings) för att spara [2].

Obs! Om rubriken för API-nyckeln för Slack inte visas, uppdatera din webbläsares fönster.

Skapa kontaktmetod

På sidan Användarinställningar, klicka på länken Lägg till kontaktmetod (Add Contact Method) [1].

Klicka på fliken Slack E-post (Slack Email) [2] och ange e-postadressen till ditt Slack-konto i fältet Slack E-post (Slack Email) [3].

Klicka sedan på knappen Registrera Slack E-post (Register Slack Email) [4].

Bekräfta kommunikationskanal

Gå till Slack och sök efter ett meddelande som skickats till den nyligen skapade Slack-appen med en fyrsiffrig Canvas-registreringskod [1].

Ange den fyrsiffriga koden i Canvas-fältet Bekräfta kommunikationskanalen (Confirm Communication Channel) [2]. Klicka sedan på knappen Bekräfta (Confirm) [3].

När användare har bekräftats i ditt Slack-konto kan lägga till kontaktmetoden för Slack E--post och hantera sina Slack-meddelandeinställningar på sidan Användarinställningar.