Hur lägger jag till grupper i en gruppuppsättning i ett konto?

Att skapa grupper på kontonivå påminner om att visa grupper på kursnivå. Grupperna som skapats på kontonivån kommer fortfarande att visas i Grupp-menyn i den globala navigeringen. Du kan även skapa grupper på underkontonivå.

Anteckningar:

  • Att visa användargrupper är ett kontotillstånd. Om du inte kan se grupper, har din administratör begränsat detta alternativ.
  • Om du vill konfigurera grupper i samarbetssyfte gör du detta bäst under kursbyggande eller grupper under på lämplig underkontonivå, eftersom du inte kan tilldela icke-administratörer till underkonton.

Öppna konto

Öppna konto

I Global Navigation, klicka på länken Administratör (Admin) [1], och klicka sedan på namnet på kontot [2].

Öppna Personer

Öppna Personer

I Kontoinställningar, klicka på länken Personer.

Se användargrupper

Se användargrupper

Klicka på länken Visa användargrupper.

Lägg till Grupp Uppsättningar

Lägg till Grupp Uppsättningar

Klicka på knappen Lägg till gruppuppsättning (Add Group Set).

Skapa Grupp Uppsättningar

Skapa Grupp Uppsättningar

Ange gruppens namn i fältet Namn på gruppuppsättning (Group Set Name) [1]. Klicka på knappen Spara (Save) [2].

Lägg till grupp

I den nya gruppuppsättningen [1], klicka på knappen Lägg till grupp (Add Group) [2].

Skapa Grupp

Skapa Grupp

Namnge gruppen genom att fylla i fältet Gruppnamn (Group Name) [1]. Om du vill begränsa storleken för grupper, ange maxstorlek för gruppmedlemmar i fältet Gräns för gruppmedlemskap (Group Membership Limit) [2]. Klicka på knappen Spara (Save) för att spara gruppen [3].

Visa grupp

Visa gruppen i din gruppuppsättning.

För att skapa en ny grupp, klicka på knappen Lägg till grupp (Add Group).