Hur kopplar jag, som administratör, en kurs till en Blueprint-kurs?

Som administratör kan du koppla aktiva kurser till en Blueprint-kurs. Kopplade kurser får synkroniserade uppdateringar från Blueprint-kursen. När en kurs har kopplats till en Blueprint-kurs kan den inte kopplas till andra Blueprint-kurser.

Kopplade kurser måste finnas i samma eller på en lägre underkontonivå än Blueprint-kursen. I varje kopplad kurs visas Blueprint-kursens namn på sidan Kursinställningar (Course Settings). Användare med behörighet att hantera Blueprint-kursen får åtkomst till Blueprint-kursen via en direkt länk.

Innehåll som kan hanteras av en instruktör skrivs inte över när Blueprint-kursen synkroniseras till en kopplad kurs och nytt innehåll som läggs till i kopplade kurser påverkas inte.

När en kurs har kopplats till en Blueprint-kurs kommer Blueprint-kursen att skapa en första synkronisering som omfattar allt kursinnehåll. Du kan välja att koppla kurser efter att allt kursinnehåll har skapats, eller så kan du koppla kurser omedelbart och synkronisera Blueprint-kursen senare när Blueprint-innehållet är fullständigt.

Avslutade kurser

Kurser som är kopplade till en Blueprint-kurs och har avslutats fortsätter att ta emot synkroniserade ändringar från Blueprint-kursen. En kurs status påverkar inte Blueprint-synkroniseringen. Om en avslutad kurs inte ska ta emot ändringar från Blueprint-kurs, bör kursen tas bort som en kopplad kurs.

Anteckningar:

  • Endast administratörer kan koppla kurser till en Blueprint-kurs. Instruktörer som är registrerade i Blueprint-kursen kan göra ändringar och synkronisera innehåll till kopplade kurser, men kan inte hantera kurskopplingar.
  • LTI-verktyg kan påverkas i kopplade kurser. Efter en kurssynkronisering ska du kontrollera att inställningarna för LTI-verktyg är korrekt konfigurerade i kopplade kurser.
  • Om en kurs koppling till en Blueprint-kurs tas bort kommer kursen inte längre att ta emot synkroniserade uppdateringar och kursinnehåll är inte längre låst. Innehåll som synkroniserats från Blueprint-kursen kvarstår i kursen även efter att kopplingen tagits bort.
  • Blueprint-kurser synkroniserar inte vissa kursinställningar till kopplade kurser, däribland termin och kursformat.

Öppna konto

Öppna konto

I Global navigering klickar du på länken Administratör (Admin) [1], och klickar sedan på kontots namn [2].

Öppna kurser

Öppna kurser

I kontonavigeringen, klicka på länken Kurser (Courses).

Obs! När du öppnar ett konto återställs det till standardinställningen, som är sidan Kurser.

Hitta kurs

Hitta kurs

För att hitta kurser i Blueprint-kurser i kontot, klicka på alternativet Visa endast Blueprint-kurser (Show only blueprint courses).

Öppna Kursinställningar

I kurslistan, klicka på kursikonen Inställningar.

Öppna Kopplingar (Associations)

Klicka på fliken för sidofältet på kurshemsidan [1] och klicka sedan på länken Kopplingar (Associations) [2].

Obs! Du kan öppna sidofältet i Blueprint från valfri kursnavigeringssida

Filtrera kurser

Sidan Kopplingar (Associations) visar kurser som kopplats med Blueprint-kursen. När en kurs har kopplats till en Blueprint-kurs kan den inte kopplas till andra Blueprint-kurser.

Du kan filtrera kurser efter termin genom att klicka på rullgardinsmenyn [1] Terminer (Terms) . Du kan filtrera kurser efter underkonton genom att klicka på menyn Underkonto (Subaccount) [2].

Du kan även söka upp en specifik kurs i sökfältet [3]. Ange kursens titel, kortnamn (kurskoden) eller SIS-ID. Smeknamn på kurser stöds inte i sökfältet. Borttagna kurser visas inte i sökresultaten.

Visa sökresultat

Visa sökresultat

När en termin eller ett underkonto väljs expanderas kurslistan för att visa alla resultat i den valda terminen eller underkontot. Om en post läggs till i sökfältet, uppdateras listan med relevanta sökresultat.

Sökresultaten visar kurstitel [1], kursens kortnamn (kurskoden) [2], termin [3], SIS-ID [4] samt registreringar för lärare (instruktörer) [5].

Anteckningar:

  • Sökresultaten visar upp till 100 kurser. Om du vill koppla fler än 100 kurser samtidigt bör du överväga att skapa en CSV-fil som du kan ladda upp med SIS-importverktyget.
  • Om sex eller fler lärare är kopplade till en kurs visar kolumnen Lärare (Teachers) antalet lärare [6].

Lägg till kurser

Om du vill koppla en kurs med Blueprint-kursen klickar du på kryssrutan bredvid kurstiteln [1]. Du kan välja flera kurser samtidigt, eller välja alla kurser genom att markera kryssrutan Välj alla kurser (Select All Courses) [2].

Kopplade kurser och kurser som ska läggas till visas i sektionen Kopplade kurser (Associated Courses) [3]. Om du vill ta bort en kurskoppling klickar du på ikonen Ta bort (Remove) [4].

För att publicera kurser som valts för koppling markera du kryssrutan Publicera vid koppling (Publish upon association) [5].

Obs! Kryssrutan Publicera vid koppling (Publish upon association) publicerar endast kurser i listan Att läggas till (To be Added) och publicerar inte kurser som redan kopplats.

Visa varning för osynkroniserade ändringar

Om du har osynkroniserade ändringar i din Blueprint-kurs när du kopplar en kurs genererar Canvas en varning till dig om att osynkroniserade ändringar kommer att synkroniseras till alla kopplade kurser.

Spara kurser

Spara kurser

Klicka på knappen Spara (Save).

Bekräfta kurser

Visa bekräftelsemeddelande

Visa dina kopplade ändringar som sparats.

Ändra kopplingar

Ta bort kurser

Du kan lägga till och spara ytterligare kopplade kurser om det behövs.

Om du vill ta bort en kurs klickar du på ikonen Ta bort (Remove) .

Stänga kopplingar

När du är klar med en kurskoppling klickar du på knappen Klar (Done).

Visa synkronisering

Visa kopplad synkronisering

När en kurs har kopplats till en Blueprint-kurs kommer Blueprint-kursen att skapa en första synkronisering som omfattar allt kursinnehåll och alla kursinställningar.

När en synkronisering har påbörjats visar sidofältet synkroniseringsstatus så länge du visar sidan. Du kan lämna sidan men tänk på att synkroniseringen kan ta en stund att slutföra.

Anteckningar:

  • Om du direkt visar en kopplad kurs och inte ser några uppdateringar kan detta bero på att synkroniseringen fortfarande pågår. Bekräfta slutförandet av synkroniseringen genom att aktivera Blueprint-synkroniseringsavisering i användarinställningarna.
  • Synkroniseringshistoriken visar datum och tid för synkroniseringen men detaljerad information inkluderas inte i synkroniseringen.
  • Endast innehåll från blueprint-huvudkurser synkroniseras med associerade kurser. Innehåll som manuellt lagts till eller kopierats med ett annat format kommer inte att synkroniseras.