Hur visar jag kontoanalyser?

Du kan visa kontoanalyser från sidan Kurser i ditt konto. Du kan också visa analys som del av sidan konto -statistik. Kontoanalyser visar aggregerade data för alla kursaktiviteter i ditt konto, däribland en översikt av antalet kurser och användare och de aktivitetstyper som användare använder sig av.

Om du behöver se kontoanalys på en mer detaljerad nivå, kan du öppna kursen och se analys för den kursen.

Anteckningar:

 • Kontoanalys inkluderar också analys aktiverad på underkontonivå.
 • Om dina analyser ser annorlunda ut jämfört med vad som visas i den här lektionen, kan detta bero på att du har aktiverat funktionen Admin Analytics i ditt konto. Lär dig använda Admin Analytics i ditt konto.

Öppna konto

Öppna konto

I Global Navigation, klicka på länken Administratör (Admin) [1], och klicka sedan på namnet på kontot [2].

Öppna Kontoanalys

Öppna Kontoanalys

I Kontonavigering, klicka på länken Analys.

Se Terminsöversikt

Kontoanalys visar dig hur många kurser, lärare, studenter, uppgifter, inlämningar, diskussionsämnen, uppladdade filer och medieinspelningar det finns för en vald termin. Som standard visar kontot analys för standardterminen. Terminer är ordnade alfabetiskt.

För att se analys för en annan termin, klicka på knapparna nästa eller föregående i menyn terminer [1] eller hitta terminen i rullgardinsmenyn [2].

För varje termin, inkluderar analys följande översikt:

 • Kurser indikerar antalet kurser som är publicerade på kontot. Detta antal räknar inte opublicerade kurser eller raderade kurser.
 • Lärare indikerar hur många unika lärare som har haft aktivitet i den valda terminen. Om en användare är lärare i 5 kurser, räknar statistiken det som 1 lärare.
 • Studenter indikerar samma statistik som lärare men relaterar till studenter.
 • Uppgifter indikerar antalet uppgifter som skickas in till aktiva kurser.
 • Diskussionsämnen indikerar antalet diskussionsämnen som postas till aktiva kurser.
 • Uppladdade filer indikerar antalet filer som laddats upp till kontot. Raderade filer räknas inte in här.
 • Medieinspelningar indikerar antalet medieobjekt som laddats upp till aktiva kurser, som t.ex.video-, ljud- och musikfiler.

Se analysdiagram

Se analysdiagram

Som standard visas analyserna i diagramformat. Det finns tre typer av grafer: Aktivitet efter datum, Aktivitet efter kategori och fördelning av omdömen.

Visa aktivitet efter datum

Grafen Aktivitet efter datum visar all kontoaktivitet för alla användare som är registrerade i en kurs för terminen. X-axeln representerar teminsdatum, medan y-axeln representerar antalet sidvyer. Mörkblå staplar representerar medverkan i kontot. Om ett datum inkluderar sidvyer, visas stapeln som ljusblå.

Diagrammet ändrar stapelvisningen efter tidslängd. Aktiviteter som är mindre än sex månader visar staplar som daglig aktivitet, efter sex månader visas staplarna som veckovis aktivitet, och efter ett år visas staplarna som månatlig aktivitet. Den veckovisa vyn visar den första och sista dagen för veckan; månadsvyn visar månad och år. För att se information om stapeldiagrammet, håll muspekaren över den specifika stapeln du vill se. Storlek på webbläsarfönster, zoomnivå och skärmupplösning kan också ändra hur staplar visas.

Följande användaråtgärder kommer att generera analysmedverkan

 • Meddelanden: publicera en ny kommentar till en meddelande
 • Meddelanden: publicera ett meddelande (instruktör)
 • Uppgifter: uppdatera en uppgifts inställningar eller beskrivning (instruktör)
 • Uppgifter: lämna in en uppgift (student)
 • Kalender: uppdaterar en kalenders händelseinställningar eller beskrivning (både lärarkurser och studentkalenderhändelser.
 • Kollaborationer: öppna en kollaboration för att visa/redigera ett dokument
 • Konferenser: delta i en webbkonferens
 • Diskussioner: publicera en kommentar till en diskussion
 • Filer: laddar upp eller visar filer eller mappar.
 • Omdömen: visar eller uppdaterar omdömesboken eller omdömessidan, laddar upp filer till omdömesboken, skapar en betygsättningsstandard.
 • Grupper: visar innehåll i grupper
 • Moduler: visar eller skapar innehåll i moduler
 • Sidor: skapa en wikisida
 • Quiz: lämna in ett quiz (student)
 • Quiz: starta ett quiz (student)

 

Om du behöver visa sidvyer för en specifik användare på en mer detaljerad nivå, läs om hur du visar sidvyer för användare i ditt konto.

Visa Aktivitet efter kategori

Grafen Visa aktivitet efter kategori visar all aktivitet i kontot efter funktionskategori. X-axeln representerar aktivitet efter kategori, medan y-axeln representerar antalet sidvyer. Kategorin Allmänt hänvisar till sidvyer högst upp av kursen som inte räknas i de mer specifika kategorierna, som inkluderar Kursens hemsida, kursens studentlista (sidan Personer), kursinställningar och kursöversikten.

Kategorin Annat hänvisar till alla de övriga sidvyerna som inte kändes igen.

För att se information om stapeldiagrammet, håll muspekaren över den specifika stapeln du vill se.

Se fördelning av omdömen

Omdömesfördelningsgrafen visar fördelningen av nuvarande kursomdömen för alla registrerade studenter. X-axeln representerar procenttal av omdömen, medan y-axeln representerar procenttal av aktiva och avslutade registreringar. Om kursen har avslutats, representerar x-axeln det pågående totala omdömet.

Grafens staplar visas som toppar som representerar omdömen för majoriteten av studenter för kontinuumet. En topp i vänstra delen av diagrammet kan betyda att studenter har problem med en kurs. En topp i högra delen av diagrammet kan betyda att studenter svarar på kursmaterialet och deltar i kurserna.

För att se information om stapeldiagrammet, håll muspekaren över den specifika stapeln du vill se.

Se analystabell

Se analystabell

Du kan se analysernas data i tabellform utan att hålla muspekaren över grafstaplarna. För att växla till tabellform, klicka på ikonen Analys. Ikonen växlar från vänster till höger, för att visa den aktuella analysvyn.

Se tabelldata

Tabellerna gäller för varje diagram på sin respektive sida, och varje kolumn definierar data inom sitt respektive diagram. Diagramdata visas som kolumner.

Varje tabell har sidnumrering med 30 poster per sida; ytterligare sidor kan ses genom att bläddra till nästa sida.