Hur ser jag mina supportärenden i Infrastructures supportportal?

Som fältadministratör kan du använda tabellen Ärenden för att visa och hantera ärenden. Tabellen Ärenden visar alla öppna ärenden i ditt konto, men dessa kan filtreras för att endast visa ärenden som uppfyller specifika villkor.

Du kan logga in i fältadministratörskonsolen på adminconsole.canvaslms.com.

Obs! Funktionerna i fältadministratörskonsolen kan variera beroende på konto- och användarinställningar. Beroende din rolls behörigheter kan du kanske inte se eller använda funktionerna som beskrivs under den här lektionen.

Öppna Ärenden

Från startsidan i fältadministratörskonsolen, klicka på fliken Ärenden (Cases).

Visa ärenden

Sidan Ärenden visar tabellen Ärenden med öppna ärenden från konton du hanterar. Varje ärende har ett ärendenummer [1], status [2], ämne [3], användaren som skapade ärendet [4], datum för senaste ändring [5], datum och tid då ärendet öppnades [6], ägarens namn [7] och kontonamnet [8].

Filtrera tabellen Ärenden

För att filtrera tabellen Ärenden, klicka på menyn Filter [1]. Du kan filtrera ärenden efter Instructure-produkt, status, skapade idag, tilldelade till dig, senast visade eller prioriterade.

För att fästa ett filter som standardvy på sidan Ärenden, klicka på ikonen Fäst (Pin) [2].

För att söka i tabellen Ärenden, klicka på fältet Sök (Search) [3]. För att uppdatera tabellen, klicka på knappen Uppdatera (Refresh) [4].

Öppna ett ärende

För att öppna ett ärende, klicka på ärendenumret.