Hur lägger jag till en API-nyckel för ett konto?

Som administratör kan du skapa API-nycklar för rotkonton. En API-utvecklarnyckel är en kod för en tredjepartsapp som utvecklaren får och som ger åtkomst till viss information och behörigheter i Canvas. API-utvecklarnyckel kan användas för att skapa anpassade integrationer med Canvas och tillåta tredjepartsappar att använda Canvas-autentisering. Utvecklarens API-nyckel använder OAuth2 för att aktivera appen för autentisering med Canvas. För mer information om OAuth2 se Dokumentation om Instructure API OAuth (Instructure API OAuth documentation).

API-utvecklarnyckeln skickas från appen till Canvas när en användare begär åtkomst. Appen ber användaren om behörighet att programmatiskt skapa en API-åtkomsttoken. När användaren godkänner appen får tredjepartsappen samma åtkomst till information och kontobehörigheter som användaren som gav åtkomsten. För mer information om utvecklardokument, se sidan Instructure Github.

Nyckelomfattning (Key Scoping)

API-utvecklarnycklar har en funktion för att ange nyckelns omfattning när en API-utvecklarnyckel läggs till. Med nyckelomfattning kan du kontrollera direktåtkomst till specifika API-slutpunkter för tredjepartsverktyg.

Obs! Utvecklarnycklar är ett kontotillstånd. Om du inte kan se länken Utvecklarnycklar i Kontonavigering, har detta tillstånd inte aktiverats för ditt användarkonto.

Öppna konto

Öppna konto

I den globala navigeringen, klicka på länken Administratör (Admin) [1], och klicka sedan på namnet på kontot [2].

Öppna Utvecklarnycklar

Öppna Utvecklarnycklar

I kontonavigeringen, klicka på länken Utvecklarnycklar (Developer Keys).

Lägg till Utvecklarnyckel

Lägg till Utvecklarnyckel

Klicka på knappen Lägg till utvecklarnyckel (Add Developer Key).

Lägg till API-nyckel

Lägg till API-nyckel

Klicka på alternativet Lägg till API-nyckel (Add API Key).

Ange nyckelinställningar

Ange inställningarna för API-utvecklarnyckeln:

  • Nyckelnamn [1]: Vanligtvis namnet på din app eller ditt företag. Detta fält visas när användare ombeds att godkänna åtkomst till sina Canvas-konton på dina vägnar.
  • Ägarens e-postadress [2]: E-postadress till personen som äger utvecklingsverktyget.
  • Omdirigerings-URI:er [3]: Domänen där tokens begärs. Dessa URI:er är inte din Canvas-URL. Används https för att förhindra webbläsarproblem med blandat innehåll.
  • Omdirigerings-URI (äldre) [4]: URI:n för nyckelns omdirigering. I detta fält kan du ange tidigare URI för ett verktyg. Detta fält kommer att bli borttaget så småningom.
  • Leverantörskod (LTI 2) [5]: En unik registrerad kod som identifierar leverantören eller utvecklaren av ett tredjepartsverktyg. Detta gäller speciellt för LTI 2-verktyg och -appar.
  • Ikon-URL [6]: URL:en för ditt utvecklarverktygs ikon. Den här URL:en visas för användaren så att denne kan godkänna ditt verktyg. Används https för att förhindra webbläsarproblem med blandat innehåll.
  • Anteckningar [7]: Anteckningar om utvecklarnyckeln, som t.ex. varför den skapades.
  • Testa endast klustret [8]: Skapar en utvecklarnyckeln som endast kan användas i Canvas-testmiljö.
  • Tillämpa omfattningar [9]: Gör att du kan anpassa åtkomsten till nyckeln. I annat fall får nyckeln åtkomst till alla slutpunkter som är tillgängliga till den godkännande användaren.

Spara nyckel

Spara nyckel

Klicka på knappen Spara (Save).

Visa nyckel

Visa utvecklarnyckeln för ditt konto.