Hur avslutar jag en kurs i slutet av en termin som en administratör?

När en kurs är avslutad och du vill ge skrivskyddad åtkomst till kursen kan du kanske avsluta den manuellt i Canvas. Om emellertid din institution använder programvara som automatiskt avslutar registreringar behöver du inte avsluta din kurs manuellt eftersom kursen automatiskt avslutas för din räkning genom kursens slutdatum.

När kurser avslutas manuellt tas alla registreringar från kursen bort och placeras på sidan för tidigare registreringar. Alla användare i kursen kommer att ha skrivskyddad åtkomst. Denna ändring gäller alla registreringar, inklusive kurslärare. Lärarbaserade roller kommer inte längre att ha samma åtkomst som tidigare i kursen och kommer att förlora tillgång till kursfunktioner, till exempel visning av SIS-data. Om full funktionalitet fortfarande krävs för lärare/instruktörer men du vill avsluta kursen för studenter kan du ändra kursens slutdatum för deltagande. Observera att lärare/instruktörer även kan ändra kursdatumet för deltagande i sina kurser.

Om du efter att en kurs avslutats inte vill att studenter ska kunna visa kursen alls kan du begränsa studenter från att visa tidigare kurser. Du kan ångra avslutning av en kurs, om nödvändigt.

Anteckningar:

  • Att manuellt avsluta en kurs är en kursbehörighet/tillstånd. Om knappen Avsluta den här kursen inte visas i Kursinställningar har den här inställningen inskränkts för din kurs. Om du är en lärare/instruktör kontaktar du din administratör för hjälp.
  • Manuellt avslut eller hårt avslut innebär att användarna förlorar åtkomst till kursen och inga användarroller kan använda funktionerna. För att säkerställa användarnas åtkomst till informationen, och kursfunktioner för lärare, bör du överväga att avsluta en kurs genom att använda terminsdatum eller kursslutdatum.
  • När en kurs har avslutats fylls slutdatumet för kursdeltagande i automatiskt med aktuellt datum och tid.

Öppna konto

Öppna konto

I Global navigering klickar du på länken Administratör (Admin) [1], och klickar sedan på kontots namn [2].

Öppna kurser

Öppna kurser

Klicka på länken Kurser (Courses) i kursnavigeringen.

Obs! När du öppnar ett konto återställs det till standardinställningen, som är sidan Kurser.

Hitta kurs

Hitta kurs

Använd filter- och sökalternativen för att hitta kursen i kontot.

Öppna användarinställningar

I kurslistan, klicka på kursikonen Inställningar.

Avsluta den här kursen

Avsluta den här kursen

För att avsluta din kurs klickar du på knappen Avsluta den här kursen (Conclude this Course).

Avsluta kurs

Avsluta kurs

Klicka på knappen Avsluta kurs (Conclude Course).

Se bekräftelse

Se bekräftelse

Verifiera att kursen har avslutats.