Hur konfigurerar jag en behörighet för en kontonivåroll?

När du har skapat en roll på kontonivå, kan du granska standardbehörigheterna som konfigurerats av varje roll på kontonivå. Behörigheter ger eller nekar åtkomst till specifika funktioner i ett konto och en kurs och tillämpas på en användare som beviljas en specifik roll på kontonivå. Läs mer om hur du lägger till en administrativ användare till ett konto.

Beroende på roll, vill du kanske kringgå standarderna för att skapa specialbehörigheter.

För att läsa mer om kontobehörigheter, se resursdokumentet Kontobehörigheter.

Anteckningar: 

  • Vissa behörigheter kanske inte är tillgängliga för underkonton. För att läsa mer om underkonto-behörigheter och begränsningar, se resursdokumentet Konto – kontra underkontojämförelser.
  • När du ändrar en behörighet tar det ibland 30 minuter eller längre innan ändringen börjar gälla. Om de förväntade ändringarna inte visas omedelbart, försök igen efter en stund.
  • Underordnade konsortiumkonton ärver roller och behörigheter från det överordade kontot. Underordnade konton kan redigera olåsta roller och behörigheter.  

Öppna konto

Öppna konto

I Global Navigation, klicka på länken Administratör (Admin) [1], och klicka sedan på namnet på kontot [2].

Öppna behörigheter

Klicka på länken Behörigheter

I kontonavigeringen, klicka på länken Behörigheter (Permissions).

Öppna Kontoroller

Öppna Kontoroller

Klicka på fliken Kontoroller (Account Roles).

Hantera behörigheter

För att åsidosätta behörigheter söker du upp och klickar på användarrollens namn [1]. Klicka på ikonen intill namnet för en behörighet [2]. I behörighetsmenyn, indikeras befintliga behörigheter med ett kryssmärke [3].

Välj den nya statusen för behörigheten genom att klicka på ett av alternativen. Aktivera eller inaktivera När du har aktiverat eller inaktiverat behörigheten kan du välja att låsa behörighetens status. Klicka på alternativet Lås (Lock) för att låsa behörighetens status [4]. Låsta alternativ hindrar att inställningen ändras av underkonto-administratörer i ett lägre konto. Status för den nya behörigheten sparas automatiskt.

Obs! Om en behörighetsikon inte visas som täckande, kan du inte ändra behörigheten [5].

Visa grupperade behörigheter

Vissa behörigheter kan grupperas för att ge en mer detaljerad funktion och kontroll över behörigheter.

Grupperade behörigheter listar grupperade behörigheter under det grupperade behörighetsnamnet [1].

Om du vill expandera grupperade behörigheter klickar du på ikonen Expandera (Expand) [2].

Hantera grupperade behörigheter

Du kan hantera alla detaljerade behörigheter inom gruppen med hjälp av de tillhörande kryssrutorna. Klicka på kryssrutan [1] för att aktivera eller inaktivera en detaljerad behörighet. En markerad kryssruta visar att behörigheten är aktiverad [2]. En omarkerad kryssruta visar att behörigheten är inaktiverad [3].

Om alla behörigheter är aktiverade för en användarroll visar behörighetsgruppen en ikon med en bock [4].

Om bara vissa behörigheter är aktiverade för en användarroll visar behörighetsgruppen en halvfylld ikon [5].

Om alla behörigheter är inaktiverade för en användarroll visar behörighetsgruppen en ikon med ett kryss [6].

Visa behörigheter för användarroller

För att se behörigheter för en individuell användarroll, klicka på rollens namn [1].

I sidpanelen kan du se rollens namn [2], tidpunkt och datum då behörighetera för användarrollen senast ändrades [3] och användarens tilldelade och inte tilldelade behörigheter [4].

Hantera behörigheter för användarroller

Hantera behörigheter för användarroller

För att hantera användarbehörighet från sidpanelen, klicka på ikonen intill namnet för en behörighet [1]. I behörighetsmenyn [2], indikeras befintliga behörigheter med ett kryssmärke.

Välj den nya statusen för behörigheten genom att klicka på ett av alternativen. Aktivera eller inaktivera När du har aktiverat eller inaktiverat behörigheten kan du välja att låsa behörighetens status. Klicka på alternativet Lås (Lock) för att låsa behörighetens status [3]. Låsta alternativ hindrar att inställningen ändras av underkonto-administratörer i ett lägre konto. Status för den nya behörigheten sparas automatiskt.

Obs! Om en behörighetsikon inte visas som täckande, kan du inte ändra behörigheten [4].

Redigera användarroll

Redigera användarroll

För att redigera namnet på användarrollen, klicka på ikonen Redigera [1]. Redigera namnet på användarrollen [2], klicka sedan på Tillbaka -pilen [3].

Radera användarroll

Redigera användarroll

För att radera en användarroll, klicka på ikonen Radera [1]. Granska varningen om användarroller---användare med rollen du raderar kommer att behålla nuvarande behörigheter, men inga nya användare kan skapas med den användarrollen.

Radering av en användarroll går inte att ångra.

För att bekräfta radering av användarrollen, klicka på knappen Ok.