Hur agerar jag som en annan användare på ett konto?

Genom att agera som en användare kan administratörer logga in som användaren utan ett lösenord. Du kan utföra alla åtgärder som användaren kan. Andra användare ser det som att åtgärderna genomförs av användaren. Men granskningsloggarna kommer att visa att det var du som utförde åtgärderna när du agerade som användaren. Historikloggar kan ses av administratörer som har åtkomst till Canvas datafiler. Historikloggar är också tillgängliga genom att ladda ner CSV-filen Sidvisningar. Denna fil visar all användaraktivitet för en specifik användare inklusive åtgärder en administratör utför när de utger sig för att vara användaren.

För att agera som en användare i ett konto måste administratörer ges behörigheten Användare – agera som . Kontobehörigheten Användare – agera som kan endast hanteras från rotkontot och kan inte aktiveras på underkontonivå. Behörigheten Användare – agera som bör endast ges till användare som din institution har godkänt för att agera som andra användare i hela ditt Canvas-konto. Användare med den här behörigheten kan använda funktionen Agera som för att hantera kontoinställningar, visa och justera omdömen, komma åt användarinformation m.m. Detta kan inkludera administratörer för ett underkonto som kommer åt inställningar och information utanför sitt underkonto.

Anteckningar:

  • När du agerar som en användare, gäller inte språkpreferenser och kommer alltid att visas på standardspråket.
  • För att fungera som en administratör, måste du ha alla tillstånd aktiverade på ditt konto som har aktiverats för den administratören.
  • När din institution har ett förtroendeavtal med en annan institution, ger förtroendekonton dig inte tillstånd att agera som användare associerade med en annan Canvas-URL: Du kan endast agera som användare som är associerade med ditt samma konto.
  • Dessutom, när du agerar som en användare, visar valfri användarroll som kan se sidan med användarinformation länken Agera som användare på sidan användarinformation. Detta beteende äger rum på grund av ett åsidosättande av dina tillstånd och hjälper dig att snabbt agera som en annan användare; det innebär inte att användaren som du agerar för också kan agera som andra användare.
  • En Canvasfunktion som kräver eller ändrar en användares API-åtkomsttoken kan inte ändras genom att agera som en användare.
  • När du som administratör agerar som en annan användare, visas länken Senaste Historik (Recent History) den senaste historiken för studenten, och inte de sidvisningar som du skapar. 

Öppna konto

Öppna konto

I Global Navigation, klicka på länken Administratör (Admin) [1], och klicka sedan på namnet på kontot [2].

Öppna Personer

Öppna Personer

I Kontonavigering, klicka på länken Personer (People).

Hitta användare

Använd filtret och sökalternativ för att hitta användaren på kontot.

Öppna Användarprofil

Öppna Användarprofil

I sökresultaten, klicka på användarens namn.

Uppträd som användare

Klicka på länken Agera som användare (Act as User).

Fortsätt som användare

Fortsätt som användare

Sidan Agera som användare bekräftar användarens information. Om användaren har flera inloggningsuppgifter, visas alla inloggnings-ID:er för ytterligare användarverifiering. Klicka på knappen Fortsätt (Proceed).

Se Canvas som användare

När du agerar som användaren kommer du att se vad användaren ser, men historikrapporterna kommer att visa att du utförde dessa uppgifter och inte den faktiska användaren. DU kommer att veta att du agerar som en användare genom informationsrutan längst ner på skärmen som säger Du agerar för närvarande som [Användare].

Sluta agera som användare

När du har slutat agera som användaren, klicka på knappen Sluta agera som användare (Stop Acting as User).