Hur kan jag se synkroniseringshistoriken för en Blueprint-kurs som administratör?

När en synkronisering har gjorts i en Blueprint-kurs registreras synkroniseringen på sidan Synkroniseringshistorik. Du kan öppna sidan Synkroniseringshistorik för att se tidigare synkroniseringar och information om synkroniseringen.

Instruktörer som är registrerade i Blueprint-kursen kan även göra ändringar och synkronisera innehåll till kopplade kurser. Synkroniserade kurser från instruktören visas även på sidan Synkroniseringshistorik.

Sidan Synkroniseringshistorik registrerar inte de senaste fem synkroniseringarna till Blueprint-kursen.

Anteckningar:

  • Om synkroniseringshistoriken inte visar synkroniseringsinformation har Blueprint-kursen synkroniserats till en kopplad kurs. Synkroniseringshistoriken för kopplade synkroniseringar visar datum och tid för synkroniseringen men ingen annan information.
  • Instruktörer i kopplade kurser kan se den senaste synkroniseringsinformationen för Blueprint i kursinställningarna.

Öppna konto

Öppna konto

I Global navigering klickar du på länken Administratör (Admin) [1], och klickar sedan på kontots namn [2].

Öppna kurser

Öppna kurser

I kontonavigeringen, klicka på länken Kurser (Courses).

Obs! När du öppnar ett konto återställs det till standardinställningen, som är sidan Kurser.

Hitta kurs

Hitta kurs

Använd filter- och sökalternativen för att hitta kursen i kontot.

Om du endast vill ta med Blueprint-kurser i dina sökresultat klickar du på alternativet Visa endast Blueprint-kurser (Show only blueprint courses).

Öppna Kursinställningar

I kurslistan, klicka på kursikonen Inställningar.

Öppna Synkroniseringshistorik

Klicka på fliken för sidofältet på kurshemsidan [1] och klicka sedan på länken Synkroniseringshistorik (Sync History) [2].

Obs! Du kan öppna sidofältet i Blueprint från valfri kursnavigeringssida

Visa synkroniseringshistorik

Sidan Synkroniseringshistorik visar information om de senaste fem synkroniseringarna till Blueprint-kursen. Sidan visar datum och tid för synkroniseringen [1], antalet ändringar [2] och namnet på användaren som sykroniserade ändringarna [3].

Om ett meddelande bifogades som en del av aviseringen visas detta ovanför listan med synkroniserade ändringar [4].

För en första kurskoppling visar synkroniseringshistoriken datum och tid för synkroniseringen, men detaljerad information inkluderas inte om synkroniseringen.

Visa synkroniseringsinformation

Sidan Synkroniseringshistorik visar det specifika innehåll som synkroniserats. Varje innehållsobjekt visar synkroniseringsstatus för objektet (låst eller olåst) [1], innehållsobjektets namn [2], innehållsobjekttyp [3], innehållsändring [4] och huruvida synkroniseringen tillämpades [5].

Innehållsändringar kan skapas, uppdateras eller tas bort. Uppdaterade ändringar visar ändringar i befintligt innehåll.

Visa synkroniseringsundantag

Sidan Synkroniseringshistorik kan visa objekt med ett synkroniseringsundantag. Undantag inträffar när innehållet inte synkroniseras eftersom det ändrades i en kopplad kurs innan Blueprint-kursen synkroniserades.

Ett undantag registreras av undantagsindikatorn [1], som inkluderar antalet undantag.

Om du vill se vilka kurser som hade undantag klickar du på pilikonen bredvid innehållsobjektets namn [2]. Kursens termin och namn visas i den utökade informationen.

Stäng synkroniseringshistorik

Stäng synkroniseringshistorik

När du är klar på sidan Synkroniseringshistorik klickar du på knappen Klar (Done).