Hur går jag till Canvas betamiljö som administratör?

Med betamiljön kan du utforska nya funktioner innan de når produktionen. Betamiljön överskrivs av data från produktionsmiljön varje lördag. Arbete eller innehåll du lägger till din betamiljö kommer att skrivas över varje vecka.

Om du vill följa med i de senaste betafunktionerna i Canvas, gå till sidan Versionsinformation i Canvas-communityn.

Betamiljön är separat från testmiljön som skrivs över med data från produktionsmiljön var tredje lördag varje månad. I testmiljön kan du testa dina data utan att förstöra upplevelsen för andra användare. Läs mer om de olika Canvas-miljöerna.  

Anmärkningar om Betamiljön.

  • Alla användare kan gå till Canvas betamiljö, men studenter kan inte gå till kursinnehåll utanför instrumentpanelen; om du vill tillåta studenter att se allt kursinnehåll, kontakta din kundframgångschef (Customer Success Manager).
  • Meddelanden, inklusive kursinbjudningar och nedladdningar av rapporter, kan inte skickas i betamiljön.
  • Canvas DocViewer kan användas i betamiljön, men nya och uppdaterade DocViewer-funktioner är inte tillgängliga för testning.
  • Canvas Commons kan användas i betamiljön, men nya och uppdaterade Commons-funktioner är inte tillgängliga för testning.
  • New Quizzes kan användas i betamiljön, men rapporter, statistik, objektbanksökning, och objektbanktaggning stöds inte för närvarande. Lärandemål som läggs till Canvas i betamiljön efter betauppdateringen kommer inte att visas i New Quizzes-betamiljön.
  • Eventuella ändringar du vill behålla i betamiljön måste göras direkt i produktionsmiljön innan beta återställs.
  • LTI-verktyg (externa appar är vanligtvis inte tillgängliga utanför produktionsmiljön. LTI-verktyg kan visas i betamiljön, men ofta är de endast konfigurerade för produktionsmiljön. Användning av produktionskonfigurerade LTI-verktyg i betamiljön kommer att påverka livedata. Om du har tillåtelse att redigera LTI-verktyg, kan du bekräfta konfigurationen för ett specifikt LTI-verktyg i din kurs eller konto. Kontakta din kundframgångschef (Customer Success Manager) för specifika frågor.
  • Användar-sidvyer på kontonivå reflekterar alltid aktivitet från produktionsmiljön.
  • Funktionsvals-inställningar kopieras inte från produktionsmiljön. Funktionsval måste hanteras individuellt i betamiljön.
  • Visning av din senaste visningshistorik från din Canvas-kurssida stöds inte i Canvas-betamiljö.

Gå till betamiljön

Gå till betamiljön

För att logga in till din betamiljö, ange [organisationsnamn].beta.instructure.com i URL-fältet.

Se Testinstallations-meddelande

Användare i betamiljön kommer att se testinstallationsfältet över skärmens nedre del och indikerar att användaren är i en Canvas Testinstallation. Betamiljöer återställs varje lördag och allt innehåll som skapats i denna miljö kommer att raderas. Om du vill spara ett kursinnehåll som skapats i din betamiljö, kan du exportera din kurs.

Obs! Klicka på ikonen Stäng (Close) för att dölja testinstallationsfältet.  

Hantera Canvas-funktioner

Vissa nya funktioner kan släppas som valfria och visas inte förrän du aktiverar dem i din betamiljö. Du kan visa de här funktionerna genom att klicka på länken Inställningar (Settings) [1] och på fliken Funktionsalternativ (Feature Options) [2].