Hur visar jag sidvisningar för en användare i ett konto?

Du kan se sidvisningar för en användare i ditt konto. Du kan också ladda ner sidvisningarna som en CSV-fil.

Sektionen Sidvisningar visas endast användardata för de senaste 365 dagarna.

Anteckningar:

  • Visning av sidvisningar är en kontobehörighet. Om du inte kan se sidvisningar, har ditt lärosäte begränsat denna funktion.
  • Eftersom sidvisningsdata på mobila enheter baseras på enhetsinställningarna och nätverksanslutningen kan dessa variera från tiden då sidvisningarna faktiskt ägde rum. Sidvisningsdata bör inte användas för att bedöma akademisk integritet.

Öppna konto

Öppna konto

I Global Navigation, klicka på länken Administratör (Admin) [1], och klicka sedan på namnet på kontot [2].

Öppna Personer

Öppna Personer

I Kontonavigering, klicka på länken Personer (People).

Hitta användare

Använd filtret och sökalternativ för att hitta användaren på kontot.

Öppna Användarprofil

Öppna Användarprofil

I sökresultaten, klicka på användarens namn.

Visa sidvisningar

Visa sidvisningar

Längst ned på sidan Användarinformation visar tabellen Sidvisningar URL:en som studenten visade [1], datumet som sidan visades [2], om användaren deltog i sidan [3], tiden för interaktionen med sidan [4] och användarens webbläsare [5].

I Kolumnen Användaragen kan du även se om användaren deltog i en kurs med en åtkomsttoken från en utvecklarnyckel. Namnet på den associerade appen visas i sidvisningarna, vilket hjälper till att differentiera användarnas åtkomstokens från webbsessioner och att identifiera den associerade utvecklarnyckeln. Sidvisningar har även stöd för aktiviteter i Canvas-mobilappar. Så du kan se när en användare ansluter till och deltar i en kurs via en mobil enhet. Mobila sidvisningar eller bakgrunder skickas till Canvas från mobila appar när en användare lämnar appen,

  • Deltog indikerar om användaren deltog i en aktivitet som krävde åtgärd t.ex. inlämning av en uppgift, svar på en diskussion eller bidrag till en sida.
  • Tid beräknas baserat på antalet sekunder en användare interagerar med en Canvas-sida. Canvas registrerar interaktioner på minst 10 sekunder eller högst 5 minujter för att dokumentera när en användare fysiskt interagerar med sidan, t.ex. klickar med pekdonet eller använder tangentbordet. 

Du kan ladda ned sidvisningar i en CSV-fil genom att klicka på länken CSV [6]. Den genererade CSV-filen innehåller mer information än vad som visas i fönstret Sidvisningar, som t.ex. IP-adressen som användes för varje sidvisning.

Du kan filtrera sidvisningar efter datum. För att lägga till ett datumfilter, ange datumet i fältet Filtrera efter datum (Filter by date) eller klicka på ikonen Kalender (Calendar) [7].

Mer information om studentinteraktioner finns i individuella studentanalyser i en kurs.

Anteckningar:

  • CSV-filen visar endast upp till 300 rader med data. Du kan komma åt information utanför detta intervall via Canvas Användar-API (Users API).
  • Beskrivningar av kolumnrubriker i CSV-filen med sidvisningar finns i dokumentationen för Canvas Användar-API (Canvas Users API).
  • CSV-filen med sidvisningar innehåller information om användaraktivitet i Canvas. När en admininstratör maskerar sig som en användare, vsiar kolumnen real_user_id column administratörens användar-ID. En tom cell i denna kolumn indikerar att användaren var inloggad.
  • Kolumnen Datum visas i tittarens tidszon.