Hur använder jag Canvas App Center i ett konto?

I Kursinställningar är App Center din gateway till kraftfulla lärandeverktyg som är lätta att integrera i ett Canvaskonto eller en Canvaskurs. I App Center, kan du specificera vilka externa applikationer som integreras med ditt Canvas-konto. Verktyg som är tillgängliga på kontonivån är också tillgängliga för alla kurser i kontot eller underkontot.

Öppna konto

Öppna konto

Klicka på länken Administratör (Admin) [1], och sedan på kontots namn [2].

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

I kontonavigeringen, klicka på länken Inställningar (Settings).

Öppna appar

Öppna appar

Klicka på fliken Appar.

Se App Center

App Center visar alla appar som är tillgängliga i ditt konto [1]. DU kan också filtrera efter installerade [2] och inte installerade [3] eller använda sökfältet för att söka efter en specifik app [4].

Visa app

Visa app

För att se en snabb beskrivning av en app, hovra över appen. Föär att se all information, klicka på appen.

Se App-information

På sidan med information, kan du se en beskrivning av appen [1]. När du är redo att installera appen med rätt inloggningsuppgifter, kan du lägga till appen som ett verktyg för din kurs [2].

Obs! Canvas App Center innehåller inte alltid all information om en app. Du kanske fortfarande vill gå till Edu App Center för fullständig information om den externa appen du vill konfigurera.

Hantera app-lista

För att hantera din vitlista för Edu App Center i Canvas, klicka på knappen Hantera app-lista (Manage App List). Åtkomsttokens synkar listan med externa appar på både konto- och kursnivåer så att de endast visar tillåtna appar från Edu App Center som upprättats för organisationen.

Visa App-konfigurationen

Föär att se befintliga appar och konfigurationer i din kurs, klicka på knappen Visa app-konfigurationer (View App Configurations).

Hantera appar

Hantera appar

För att se konfigurationer för en extern app, klicka på ikonen app- inställningar [1]. För att redigera appen, klicka på länken Redigera (Edit) [2]. För att se placeringar för appen, klicka på länken Placeringar (Placements) [3]. För att radera appen, klicka på länken Radera (Delete) [4].

För att lägga till en extern app i innehållsredigerarens verktygfält, klickar du på Lägg till i verktygsfältet i innehållsredigeraren (Add to RCE toolbar) [5].

Obs! På kursnivån, visar appar som lagts till på kontonivån en låsikon och kan inte redigeras.

Visa app-placeringar

Visa app-placeringar

App-placeringarvisar platser i Canvas där din app kan användas, inklusive navigeringsmenyer, LTI-uppgifte, knappar för innehållsredigeraren och modullänkar. Du kan hantera externa app-placeringar för ditt konto.

Obs! Du kanske ser ett meddelande Inga placeringar aktiverade. Detta meddelande indikerar att appen inte har några specificerade placeringar i Canvas. Men appen kommer fortfarande att fungera som avsett.